Ny färdplan förenar svenska livsmedelsföretag

By on 22 september, 2023
För att säkra matproduktionen sätter färdplanen mål om ökad biologisk mångfald i odlingslandskapen. Blommande kantzoner är en metod som kan bidra till det.
Foto Christina Snöbohm, WWF

Tillsammans blir vi starkare, så tänker de 15 företag som är medlemmar i initiativet Hållbar Livsmedelskedja, lett av WWF. Nu skalas arbetet upp med en gemensam färdplan för 2030.

Den förenar några av Sveriges största livsmedelsaktörer i arbetet för klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter.

– Syftet med Hållbar Livsmedelskedja är att samla betydande livsmedelsföretag i Sverige för att tillsammans hitta lösningar för en hållbar produktion och konsumtion. Tack vare denna gemensamma färdplan får nu samarbetet ytterligare kraft i att staka ut riktningen för hela branschen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF.

Den nya färdplanen är en gemensam agenda för hela svenska livsmedelsbranschen och går under namnet ”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja”. Varje medlemsföretag ska utifrån sina egna verksamheter, omsätta planen i konkreta mål och handlingar.

Färdplanen innehåller målsättningar inom klimat, biologisk mångfald, resurseffektivitet, djurvälfärd och mänskliga rättigheter. Den tydliggör hur företagen, både var och en och tillsammans, ska verkar för att ”växa toppen och lyfta botten”. Det innebär att öka andelen av bättre och mer hållbara livsmedel, samtidigt som de mindre hållbara alternativen ska fasas ut.

– Svenska livsmedelsaktörer vill, och måste vara en del av lösningen. Att företagen har enats om en gemensam färdplan som tar ett brett grepp om hållbarhetsfrågan är fantastiskt men det betyder inte att vi är färdiga, tvärtom, vi har bara börjat. Livsmedelssystemet hänger ihop och gemensamma kraftansträngningar är nödvändiga och vi välkomnar fler att ansluta sig och stödja arbetet, säger Christina Snöbohm, programsamordnare för Hållbar Livsmedelskedja, WWF.

Färdplanens mål handlar bland annat om att klimatavtrycket ska minskas längs hela värdekedjan för att bidra till Parisavtalets 1,5 graders mål. Detta ska bland annat ske genom fossilfri energi i egna verksamheter och fossilfria transporter men också genom att minska matproduktionens klimatpåverkan och hjälpa konsumenter att välja mer klimatsmarta livsmedel.

För att gynna den biologiska mångfalden sätts mål om att inga råvaror ska komma från områden som avskogats eller markomvandlats efter år 2020. Medlemmarna ska även öka andelen ekologiska produkter och arbeta för mer naturbetesmarker som bidrar till öppna landskap.

Färdplanen sätter även upp mål om att halvera matsvinnet i egna verksamheter till år 2030. Senast 2025 ska samtliga medlemmar ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för socialt ansvar där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas.

Om Hållbar Livsmedelskedja

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja syftar till att öka omställningstakten till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige. Initiativet leds av WWF och har varit i gång sedan 2015. Idag består nätverket av 15 medlemmar och samlar några av Sveriges största livsmedelsproducenter, dagligvaruhandlare och restauranggrossister.

Allt material som tas fram av gruppen är open source och alla medlemmar har åtagit sig att aktivt bidra till att all livsmedelsproduktion och -konsumtion ska bli väsentligt mer hållbar till 2030. Läs mer på www.hallbarlivsmedelskedja.se

Medlemmar: Arla, Axfood, Coop, Fazer, Findus, HK Scan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Menigo, Orkla, Polarbröd, Pågen, Unilever.

Sverige
Örebronyheter

Källa: WWF

You must be logged in to post a comment Login