Stora risker för barn och unga som återvänder till Afghanistan

Av på 17 oktober, 2018
Rädda Barnen larmar om en ohållbar situation för många barn och unga.

På torsdag samlas EU:s ledare i Bryssel för att diskutera unionens framtida migrationspolitik. I anslutning till mötet larmar Rädda Barnen om en ohållbar situation för många barn och unga som återvänder från Europa till Afghanistan. Stater i Europa återsänder tusentals barn och unga till Afghanistan utan att garantera deras säkerhet. Barn och unga återvänder till ett liv i isolering på grund av säkerhetssituationen, de utsätts för rekryteringsförsök till väpnade grupper och till att begå våldshandlingar. Majoriteten planerar att fly igen.

Rapporten ”From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees” belyser återvändandeprocessen de senaste fem åren i europeiska länder; Norge, Sverige och Tyskland. Studien inkluderar 53 barn och unga som återvänt till Afghanistan, samt dussintals intervjuer med föräldrar och vårdnadshavare samt med viktiga aktörer i Afghanistan.

Studiens huvudsakliga slutsatser:

  • Närmare tre fjärdedelar av de barn och unga som intervjuats framhåller att de inte känt sig trygga under återvändandeprocessen. Mer än hälften rapporterade olika former av tvång eller våld, även bland barn och unga som uppgett att de återvänt frivilligt.
  • Nästan en av fem angav att de efter återvändande hade blivit utsatta för försök till tvångsrekryteringar till olika väpnade grupper.
  • Ungefär hälften anlände till Afghanistan ensamma eller i sällskap enbart av polis.
  • Enbart tre ensamkommande fick en specifik återintegreringsplan.
  • Tre fjärdedelar överväger att migrera på nytt.
  • Medan 45 av 53 gick i skola i Europa, gjorde bara 16 det efter återvändandet till Afghanistan.

– Europeiska stater överger sitt ansvar att erbjuda barn och unga som flytt en långsiktig lösning där deras grundläggande rättigheter tillgodoses. Europa upphör att skydda och stötta mycket utsatta barn och unga i princip så fort de sätter fot på afghansk mark. De lämnas i en mycket farlig miljö med ett minimalt stöd, säger Ola Mattsson, Rädda Barnens Sverigechef.

En annan faktor är att många som återvänder är födda utanför Afghanistan och aldrig har varit i landet innan de skickades dit. Barn och unga som återvänder blir också stigmatiserade på grund av vistelsen i Europa. Många upplever att de inte lyssnas till under asylprocessen och att de inte förstår vare sig den eller vilka deras rättigheter är.

Tillförlitlig data om gruppen som återvänder saknas, vilket försvårar olika former av insatser, isolerar redan utsatta barn och unga och utsätter dem för allvarliga risker. Denna rapport ska ses som en värdemätare för de allvarliga utmaningar som finns med utvisningar till Afghanistan. Utvisningar bör, som Rädda Barnen tidigare krävt, stoppas tills djupare och mer omfattande undersökningar görs av stater som ansvarar för beslut om utvisningar.

Ny data från FN visar att första halvan av 2018 var den dödligaste hittills för civila afghaner, med närmare 1700 dödade och tusentals skadade på grund av konflikter. Bland dessa var 363 dödade och 992 skadade barn. Samtidigt rapporterar FN om att skolor i allt högre grad är mål för attacker. Detta är tydliga bevis på att Afghanistan inte är en trygg plats för barn och unga att sändas till, avslutar Ola Mattsson.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in