Ny teknik avslöjar hur bröstcancer sprids

By on 12 november, 2022
Bild: Artem Lomakin och Lucy Yates

Det är cellerna runt själva cancertumören som tycks vara nyckeln till att bröstcancer sprids. Det kan forskare från bland andra Stockholms universitet visa efter att ha utvecklat ny teknik som kartlägger hur bröstcancer sprids. Fynden är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Nature.

För första gången kan forskare visa att cancercellernas placering kan vara lika viktig som mutationer när det gäller orsaken till spridningen av bröstcancer. Genom att kombinera cancercellernas genetiska information, de omgivande celltyperna och hur de interagerar med sin miljö över tid, kan forskarna kartlägga hur tumören utvecklas.

Detta är möjligt med hjälp av ny teknik som har utvecklats av forskare från Wellcome Sanger Institute, European Bioinformatics Institute, German Cancer Research Center och Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Sverige. Genom att scanna stora vävnadsbitar med hjälp av fluorescensmikroskopi kan forskarna kartlägga en cancers unika uppsättning av kloner och hur de interagerar med sin miljö. Metoden kan användas för att svara på några av de stora frågorna om cancer: varför vissa cancerceller sprids, hur behandlingsresistens bildas och varför vissa behandlingar misslyckas.

– Cancer orsakas av genetiska mutationer i en cell. Över tid blir tumören ett lapptäcke av grupper av celler, så kallade cancerkloner. Nu har vi för första gången kunnat i detalj kartlägga utbredningen av sådana kloner genom att visualisera dussintals av dessa mutationer i vävnadssnitt från en uppsättning bröstcancertumörer, säger Mats Nilsson, professor i biokemi/molekylär diagnostik vid Stockholms universitet och SciLifeLab.

Miljön formar cancerutvecklingen

Forskarteamet fann att det över flera stadier av bröstcancerutveckling finns specifika, och ofta oväntade, mönster av klontillväxt, och att genetiska kloner beter sig olika beroende på var i bröstet de börjar. Resultaten tyder på att det ibland inte bara är genetiken som påverkar hur cancer växer, utan också tumörernas lokalisering.

– Insikten om detta kan förklara varför vissa behandlingar bara fungerar hos vissa individer, även om de har liknande mutationer som andra, eftersom tumörerna finns i olika delar av bröstet, säger Mats Nilsson.

I framtiden kan det bli möjligt att påverka miljön runt tumören – för att förhindra cancerns förmåga att växa och spridas, hoppas forskarna. Den nya tekniken kan också användas för att testa hur nya behandlingar påverkar cancern och hur tumörer interagerar med immunsystemet.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Stockholms universitet

You must be logged in to post a comment Login