Nya regler förbjuder anonyma kontantkort

By on 3 augusti, 2022

Från och med den 1 augusti kommer det inte längre gå att köpa oregistrerade och anonyma kontantkort till mobilen eller mobilt bredband.

De nya reglerna om registrering av förbetalda tjänster införs i brottsbekämpande syfte.

Registreringsreglerna innebär att operatörer som tillhandahåller ett förbetalt kontantkort till mobilen eller mobilt bredband inte får ge tillgång till tjänsten utan att dessförinnan ha registrerat viss information om abonnenten.

De abonnentuppgifter som ska registreras är:

  • abonnentens namn och postadress
  • abonnentens personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer
  • nummer eller annan beteckning för tjänsten.

Tidpunkten för registrering ska anges och uppgifterna ska finnas tillgängliga hos tillhandahållaren från och med registreringsdatum till och med ett år efter att tillhandahållandet av tjänsten upphört.

Vad händer med mitt befintliga kontantkort?

Operatörer får fortsätta tillhandahålla kontantkort eller liknande förbetalda tjänster som inhandlats före den 1 augusti 2022 utan registrering till och med den 1 februari 2023. Innan dess bör du registrera dina abonnentuppgifter för att ditt kontantkort ska fortsätta fungera. Kontakta din operatör för information om hur operatören har valt att införa registreringsreglerna.

Kontakta din operatörs kundtjänst

Om du inte hör av din operatör under hösten 2022 och vill undvika risken att ditt SIM-kort slutar fungera kan det vara lämpligt att kontakta operatörens kundtjänst för registrering av dina uppgifter. Detta gäller särskilt om du har ett SIM-kort som sitter i utrustning som inte kan ta mot och återge meddelanden (SMS eller MMS).

Kontantkort som överlåts ska omregistreras

Du har inte rätt att överlåta ditt kontantkort till någon annan, utan omregistrering av abonnentuppgifter. Om din förbetalda tjänst (kontantkort) används av någon annan än du som registrerad abonnent är din operatör skyldig att stänga av tjänsten.

Detta gäller dock inte om tjänsten endast används tillfälligt, används av en närstående eller om du som är abonnent är en juridisk person och tjänsten används på dennes uppdrag.

Vissa myndigheter är undantagna från denna regel.

Hur ska jag göra om jag till exempel har skyddad identitet?

Eftersom reglerna är helt nya har PTS ännu inte alla svar.

En registreringsskyldighet innebär inte i sig att uppgifterna om dig offentliggörs på internets nummerupplysningssajter eller annars.

Operatörerna har tystnadsplikt enligt lag för uppgifter om sina abonnenter. Operatören ska skydda alla uppgifter om dig som de har fått för att du ska kunna använda tjänster hos operatören.

Men du kan samtycka till att den tystnadsplikten inte gäller för operatören. Om en abonnent eller användare har samtyckt till detta lämnas uppgifterna ut till nummerupplysning.

Tystnadsplikten har också vissa undantag, till exempel kan polis, domstol och vissa andra myndigheter begära att få ta del av uppgifter om abonnemanget (till exempel innehavarens namn, adress och telefonnummer), om det föreligger misstanke om brott. 

Om du inte vill finnas hos nummerupplysningen bör du kontakta din operatör för att kontrollera att dina uppgifter om till exempel nummer, namn och adress hålls hemliga. Detta brukar kallas att du har ”hemligt nummer”, dvs att du inte har samtyckt till att uppgifterna lämnas ut till nummerupplysningsföretagen. Det går också alltid att återta ett tidigare samtycke att operatören får lämna dina uppgifter till nummerupplysning på internet eller i övrigt. 

Sverige
Örebronyheter

Källa: Telekområdgivarna/PTS

 

You must be logged in to post a comment Login