Nytt projekt ska motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Av på 15 februari, 2021
Arkivbild.

I Sverige är snart en fjärdedel av befolkningen över 65 år och den förväntade livslängden ökar. Jämfört med yngre åldersgrupper så är det psykiska välbefinnandet större i åldersgruppen 65-84 år. Samtidigt är andelen som använder psykofarmaka högre i äldre åldersgrupper jämfört med yngre och detsamma gäller suicid, som är allra högst bland män över 84 år.

Region Örebro län tillsammans med Stiftelsen Activa är en del av treårigt projekt som utgår från hur hälso- och sjukvården på ett mer innovativt sätt kan bidra till att hantera konsekvenserna av lokala och regionala samhällsutmaningar.

– Vi söker nya och innovativa lösningar på äldres behov av sociala kontakter och hur vi ska kunna nå de som mest behöver det. Lösningarna ska kunna utföras/erbjudas i västra länsdelen i Örebro län, i kommunerna Degerfors, Karlskoga och Laxå. Pilotprojektet måste dock inte vara avgränsat till dessa, ett större geografiskt område är möjligt, säger Lena Uvhagen, Region Örebro län.

I den behovsinventering som gjorts under hösten 2020 har verksamheter, föreningar och privatpersoner fått rapportera in vilka behov man ser kopplade till äldres psykiska hälsa. Alla av de behov som man fokuserade på, handlar på olika sätt ofrivillig ensamhet och behovet av sociala kontakter bland äldre.

– Några lyfte också utmaningen i att nå dem som mest behöver det. Det är en stor utmaning att hitta de människor som är mest ensamma då långvarig ensamhet ofta leder till en typ av självisolering från sociala kontakter och samhället i övrigt, säger Lotta Karlsson-Andersson, Stiftelsen Activa.

CHERRIES är ett EU-finansierat projekt som syftar till att hitta nya och innovativa lösningar för att möta olika hälsoutmaningar inom området äldres psykiska hälsa. Efter behovsinventering (hösten 2020) och val av en lösning som omvandlas till ett pilotprojekt. Pilotprojektet löper under perioden april 2021 – februari 2022.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in