Ökad arbetslöshet och krympande ekonomi 2023

By on 20 december, 2022
Arkivbild

Tillväxten krymper och arbetslösheten ökar nästa år, enligt LO-ekonomernas nya prognos för 2023.

– Det är helt fel läge att ha en ekonomisk politik som är Europas mest åtstramande, säger LO:s chefsekonom, Laura Hartman.

Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. Ekonomin krymper och BNP blir -1,0 procent enligt LO-ekonomernas nya prognos för 2023. Samtidigt ökar arbetslösheten från 7,5 till 8,3 procent.

Den svaga utvecklingen drivs framförallt av pressade hushåll, vikande bostadsinvesteringar och en ekonomisk politik som faktiskt kan beskrivas som den mest åtstramande i Europa, säger LO:s chefsekonom Laura Hartman.

LO-ekonomerna bedömer att inflationen fortsätter att stiga under inledningen av 2023 för att därefter falla tillbaka så att den mätt i KPIF närmar sig två procent i slutet av året.

LO-ekonomerna vill se ett stopp för ytterligare räntehöjningar. Samtidigt efterfrågar LO-ekonomerna en finanspolitik som skyddar hushållen från de värsta prisökningarna och genomför inflationsdämpande investeringar som möter lågkonjunkturen.

– Det finns inga inflationsrisker i att vi investerar i mer elproduktion eller i yrkesutbildningar för bristyrken. Tvärtom. På det viset har vi möjlighet att dämpa prisökningarna, säger Laura Hartman.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa LO-ekonomerna
Hela LO-ekonomernas rapport finns att läsa här: lo.se/start/lo_fakta/ekonomiska_utsikter_hosten_2022

You must be logged in to post a comment Login