Ökat våld mot kvinnor leder till hunger i coronakrisens spår

Av på 8 mars, 2021
Kvinnor i Rajarata Praja Kendraya på Sri Lanka som stödjer varandra genom kriser och som även fått utbildning i entreprenörskap.
Foto: Marcus Lundstedt

Nedstängningarna under coronapandemin har medfört ett ökat våld mot kvinnor i hemmen. Detta har i sin tur gjort tillgången till mat än osäkrare i vissa länder. Det visar en ny undersökning som We Effect gjort med partnerorganisationer i 12 fattiga länder.

– Det finns en tydlig koppling mellan våld mot kvinnor i hemmen och kvinnors och barns tillgång till mat i drabbade hem. De som är mest sårbara drabbas nu både av de generella effekterna av pandemin och de direkta konsekvenserna av ökat våld i hemmet, säger Camilla Lundberg Ney, jämställdhetsexpert på We Effect.

En undersökning som We Effect gjort med 24 partnerorganisationer i 12 länder i Afrika, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Balkan visar att ökat våld mot kvinnor i hemmen är en av de allvarligaste och tydligaste konsekvenserna av coronapandemin. Mer än hälften av organisationerna, 15 av 24, rankar ökat våld mot kvinnor i hemmen som den enskilt tydligaste konsekvensen av pandemin.

– Nedstängningarna har medfört att många kvinnor har förlorat den lilla självständighet de kanske har haft i att de tjänat en egen inkomst, säger Mariam Ikermawi, programhandläggare vid We Effects kontor i Palestina.

Samtidigt orsakar pandemin ökad hunger och fattigdom. Enligt FN väntas antalet människor som drabbas av svält fördubblas till 270 miljoner på grund av coronakrisen, medan två miljarder människor i världen inte har tillräckligt att äta.

I We Effects undersökning säger också 16 av organisationerna, som alla arbetar med kvinnors rättigheter och/eller stöd till kvinnliga småskaliga bönder, att de största utmaningarna för kvinnor till följd av krisen är en osäker tillgång på mat, inkomstbortfall och bristen på möjligheter till försörjning.

– Vi vet att kvinnor i kristider eller fattiga omständigheter ofta äter sist av alla i familjen, äter minst mängd mat och den av sämst kvalité. Mer av Sveriges bistånd borde fokusera på att trygga livsmedelsförsörjningen i världens fattiga länder med särskilt fokus på jämställdhet, kvinnor och småskaliga jordbrukare, säger Camilla Lundberg Ney. – Att neka kvinnor rätten till mat är i sig en form av våld mot kvinnor.

Inför den internationella kvinnodagen, den 8 mars, publicerar We Effect en ny rapport på engelska, Women’s right to food – putting gender justice on the table, där undersökningen med We Effects partnerorganisationer ingår. Rapporten är framtagen av We Effects globala expertgrupp kring jämställdhet med medarbetare på plats i Asien, Mellanöstern, Balkan, Afrika, och Latinamerika.

Fakta/Coronapandemin och våld mot kvinnor
• 243 miljoner kvinnor och flickor 15-49 har utsatts för sexuellt eller annat våld av en närstående de senaste 12 månaderna.
Källa: UN Women, COVID 19 and Ending Violence against Women and Girls
• Om coronarestriktionerna fortsätter ytterligare sex månader kommer våldet mot kvinnor öka med ytterligare 31 miljoner fall.
Källa: UNFPA: Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage
• Två miljarder människor går hungriga i världen. Globalt sett löper kvinnor 27 procent högre risk än män att hamna inte ha säker tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat.
Källa: UN Women, 2020

Världen
Örebronyheter

Källa We Effect
Rapporten finns att läsa och ladda ner på We Effects hemsida.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in