Örebro i topp över städer som är bäst på stadsplanering

Av på 20 juni, 2021
Arkivbild

Pandemin har inneburit en stor omställning och fått många svenskar att omvärdera sina städer. I Samhällsbarometern har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur tagit reda på vad invånarna tycker om planeringen i sina städer.

I år toppar Örebro, Lund och Linköping listan över städerna som är bäst planerade. Minst nöjda är invånarna i storstäderna Göteborg, Stockholm och Uppsala.

I Samhällsbarometern 2021 har invånarna i Sveriges tolv största städer fått bedöma sina städer inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Bäst på stadsplanering är Örebro där hela 69 procent av invånarna är nöjda med stadsplaneringen. Därefter placerar sig Lund på en andra plats följt av Linköping på en tredje plats, med en nöjdhet på 68 respektive 66 procent.

Göteborg hamnar sist för andra året i rad. Endast 50 procent av stadens invånare uppger att de är nöjda med hur staden planerats. Trots bottenplaceringen är staden dock på väg åt rätt håll. Jämfört med förra året är det fler som är nöjda med stadsplaneringen, en ökning med sju procentenheter. Även Stockholm och Uppsala rankas lågt av sina invånare i årets rapport.

– Det senaste året har fått fler att inse vikten av hur en stad är planerad, hur det påverkar våra liv och att det kan vara avgörande för invånarnas trivsel. I dag upplever exempelvis fler att deras stad är cykel- och promenadvänlig, något som har blivit en viktig faktor under pandemiåret. Samtidigt visar årets rapport på en ökad tveksamhet kring huruvida nya stadsdelar faktiskt bidrar positivt till stadens utveckling, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Förbättrad stadsplanering – dock färre nöjda med bostadsutvecklingen

Kanske har reserestriktioner och utflykter på hemmaplan bidragit till att allt fler svenskar utforskat sina närområden. Det är nämligen fler som uppger att det är enkelt att ta sig runt med cykel och till fots – 83 procent jämfört med 77 procent innan pandemin.

Årets rapport visar även att fler upplever att deras stad erbjuder en bra variation av boenden. Däremot upplever färre att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. En minskning med fem procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes år 2020 innan pandemin. I Norrköping och Stockholm har störst negativ förflyttning skett, där andelen nöjda invånare minskat med 15 respektive 11 procentenheter jämfört med före pandemin.


Topplista: Så många är nöjda med planeringen av sin stad

1. Örebro 69 %
2. Lund 68 %
3. Linköping 66 %
4. Umeå 66 %

 

5. Jönköping 65 %
6. Malmö 64 %
7. Norrköping 63 %
8. Helsingborg 63 %
9. Västerås 62 %
10. Uppsala 55 %
11. Stockholm 52 %
12. Göteborg 50 %

……..

Stadsplaneringen i Sveriges 12 största städer

  2021 2020 Skillnad (%-

enheter)

Total 62 % 61 % +1 %
Örebro 69 % 71 % -2 %
Lund 68 % 70 % -1 %
Umeå 66 % 70 % -4 %
Linköping 66 % 66 % 0 %
Jönköping 65 % 61 % +4 %
Malmö 64 % 65 % -1 %
Norrköping 63 % 70 % -6 %
Helsingborg 63 % 63 % 0 %
Västerås 62 % 58 % +4 %
Uppsala 55 % 52 % +3 %
Stockholm 52 % 50 % +3 %
Göteborg 50 % 43 % +7 %

 

Det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots

  2021 2020 Skillnad (%-

enheter)

Total 83 % 78 % +5 %
Lund 91 % 88 % +3 %
Västerås 91 % 87 % +4 %

…….. 

Malmö 91 % 88 % +3 %
Linköping 88 % 84 % +4 %
Helsingborg 88 % 75 % +12 %
Örebro 87 % 90 % -3 %
Uppsala 85 % 80 % +5 %
Umeå 84 % 90 % -6 %
Stockholm 80 % 71 % +9 %
Norrköping 76 % 73 % +3 %
Göteborg 72 % 53 % +19 %
Jönköping 68 % 60 % +8 %

……..

Staden har en bra blandning av olika typer av boenden (t.ex. hyresrätter, bostadsrätter, villor, radhus)

  2021 2020 Skillnad (%-

enheter)

Total 60 % 56 % +4 %
Lund 70 % 61 % +9 %
Västerås 65 % 51 % +14 %
Malmö 54 % 60 % -6 %
Linköping 67 % 59 % +8 %
Helsingborg 66 % 67 % -1 %
Örebro 67 % 69 % -2 %
Uppsala 53 % 45 % +7 %
Umeå 68 % 66 % +2%
Stockholm 45 % 36 % +8 %
Norrköping 63 % 69 % -6 %
Göteborg 41 % 35% +6 %
Jönköping 60 % 58 % +3 %

……..

Jag upplever att min stads utformning har utvecklats positivt de senaste tio åren och den är nu bättre att bo och vistas i

  2021 2020 Skillnad (%-

enheter)

Total 50 % 52 % -2 %
Lund 49 % 57 % -8 %
Västerås 44 % 45 % -1 %
Malmö 55 % 54 % +1 %
Linköping 50 % 54 % -4 %
Helsingborg 46 % 51 % -5 %
Örebro 59 % 60 % -1 %
Uppsala 42 % 37 % +5 %
Umeå 52 % 59 % -7 %
Stockholm 41 % 36 % +5 %
Norrköping 61 % 67 % -7 %
Göteborg 37 % 36 % 0%
Jönköping 66 % 62 % +5 %

……..

Nya bostadsområden och stadsdelar i min stad bidrar positivt till stadens utveckling

  2021 2020 Skillnad (%-

enheter)

Total 54 % 60 % -6 %
Lund 63 % 72 % -9 %
Västerås 48 % 51 % -3 %
Malmö 55 % 59 % -4 %

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa PE Teknik och Arkitektur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in