Örebro län tar emot många asylsökande

Av på 8 april, 2022
Arkivbild

Under första månaden efter Rysslands invasion av Ukraina har ungefär 29 000 personer sökt asyl i Sverige, sett till folkmängd har Örebro län hittills tagit emot en stor del.

Enligt UNHCR har 4,2 miljoner människor hittills flytt från kriget i Ukraina.

Under mars sökte 29 335 personer asyl i Sverige, vilket är den tredje högsta siffran under en månad det senaste decenniet.

Bara i oktober och november 2015 togs fler asylansökningar emot.

Just nu finns totalt 42 532 personer inskrivna i Migrationsverkets system i landet. Av dem finns 1 570 i Örebro län. 895 är kvinnor och 675 är män. 884 av dem bor på anläggningsboende och 651 i eget boende. Det motsvarar fem asylsökande per 1 000 invånare.

Ojämn fördelning

Flest asylsökande i Örebro län finns enligt Migrationsverket i Laxå kommun. Kommunen har tagit emot 184 personer, vilket motsvarar 33 asylsökande per 1 000 invånare.

Under hösten 2015 fördelades de asylsökande ojämnt över landet – vissa kommuner tog emot stora grupper medan andra tog emot få flyktingar. Regeringen har nu gett Migrationsverket i uppdrag att ”använda alla tillgängliga verktyg [..] i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner”, sett till bland annat kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Man aviserar också att ny lagstiftning är på gång för en jämnare fördelning.

Hade flyktingmottagandet varit jämnt fördelat över landet – sett till befolkning – borde Laxå kommun ha tagit emot 23 personer. Sex av kommunerna i Örebro län har tagit emot fler än om fördelningen hade varit lika över landet.

Asylsökande i Örebro län

Kommun Antal asylsökande Asylsökande per 1 000 invånare Antal vid jämn fördelning
Laxå 184 33 23 (+161)
Lindesberg 235 10 96 (+139)
Hallsberg 145 9 66 (+79)
Karlskoga 241 8 124 (+117)
Hällefors 40 6 28 (+12)
Ljusnarsberg 26 6 19 (+7)
Örebro 603 4 639 (−36)
Nora 23 2 44 (−21)
Kumla 38 2 90 (−52)
Degerfors 16 2 39 (−23)
Askersund 11 1 47 (−36)
Lekeberg 8 1 35 (−27)

.

1 974 boendeplatser i Örebro län

Under mars inventerade länsstyrelserna möjliga boendeplatser runt om i landet. Det rör sig till exempel om lägenheter, campingplatser, modulboenden och lagerlokaler. I Örebro län finns det 1 974 platser – varav 1 516 kan användas på kort sikt och 458 på längre sikt. I riket rör det sig om ungefär 74 000 platser totalt.

Örebro län tog emot fler flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer inne i Migrationsverkets system. Av dem fanns 7 999 i Örebro län. Det motsvarar 27 asylsökande per 1 000 invånare vilket var den sjunde högsta andelen i landet.

Antalet asylsökande fler än i huvudscenariot

Migrationsverket tog i början av mars fram scenarier om hur många personer från Ukraina som kan komma att söka sig till Sverige under första halvåret 2022. Enligt huvudscenariot skulle det kunna röra sig om ungefär 76 000 personer, enligt det högre scenariot om över 200 000 personer – och verket underströk att beräkningarna var väldigt osäkra.

Från och med den 24 februari till och med den 3 april hade 27 954 ukrainska medborgare sökt asyl i Sverige. Det är något över huvudscenariot.

31 818 har sökt asyl hittills i år

Hittills i år har 31 818 personer sökt asyl i Sverige – 25 946 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invansion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Av de som kommit i år är en klar majoritet ukrainska medborgare. Värt att veta är att ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengen och kan stanna i Sverige utan visum i upp till 90 dagar. De omfattas också, tillsammans med personer som haft uppehållstillstånd i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa grupper, av EU:s Massflyktsdirektiv. Det innebär att de har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Vanligaste medborgarskap bland de som sökt asyl till och med mars

Medborgarskap Antal asylsökande Varav enligt massflyktsdirektivet
Ukraina 27 394 25 242
Afghanistan 498 22
Syrien 350 44
Irak 340 20
Ryssland 333 118

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Källa: Migrationsverket
Källor
Statistiken över inkomna ansökningar och personer inskrivna i Migrationsverkets system hämtar vi från Migrationsverket där den uppdateras varje månad (och i vissa fall vecka). Statistik över Ukraina specifik kommer också från Migrationsverket, när det gäller antalet som flytt från landet totalt använder vi UNHCR:s siffror, från den 3 april. Kommuner och läns folkmängd är SCB:s befolkningssiffror den 31 december 2021, samt 31 december 2015. Länsstyrelsernas inventering av boendeplatser i kommunerna presenterades den 25 mars.
Så räknar vi
När vi räknar på hur många asylsökande det borde finnas i respektive kommun om fördelningen hade varit jämn utgår vi från befolkning. i Örebro län bodde vid årskiftet 306 792 personer, vilket motsvarar 2,935 procent av Sveriges befolkning. Just nu finns 42 532 asylsökande i Migrationsverkets system, och skulle de vara jämnt spridda över landet borde 1 248 personer finnas i Örebro län. Migrationsverket har fått i uppdrag att ta fram en fördelningsnyckel baserat på fler faktorer, men vi tittar enbart på folkmängd här.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in