Örebro Sveriges föreningsvänligaste kommun

By on 2 februari, 2023
Arkivbild

Örebro kommun har tilldelats utmärkelsen 2022 års föreningsvänligaste kommun av Sveriges Föreningar. I bedömningen har man tagit hänsyn till ledorden: delaktighet, självständighet, respekt och en positiv kontakt i samverkan med det lokala föreningslivet.

– Jag är stolt över att kommunen får ta emot den här utmärkelsen och jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidrar till att skapa engagemang. Föreningar är en viktig del av civilsamhället och bidrar till samhället genom att skapa forum för gemenskap, förståelse för andra människor såväl som att de bidrar till en kunskap för hur demokrati fungerar, säger John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Motivering från Sveriges Föreningar:

”Årets kommun är bäst i toppen och med stor bredd. Kommunens förvaltningar har dialog och samverkan med det lokala civilsamhället.

Många olika möten sker, där dialogen mellan politik, förvaltning och civilsamhälle bidrar till delaktighet i utvecklingsfrågor. Alltifrån trygghet, fritid, hemlöshet, klimat med mera.

Kriser kommer, den senaste med ukrainakriget, vilket bidragit till att kommunen fått ökad förståelse för och kunskap om civilsamhällets betydelse i olika typer av krishantering.

Kommunen är tydlig med vikten av civilsamhällets självständighet. Kommunen uppmuntrar och verkar i flera IOP och i olika råd med civilsamhället. Samverkansfrågan har tydlig prioritet. Alla vill samverka. Det sker inom ramen för de enskilda föreningarna men också i den centrala mötespunkten Föreningarnas Hus.

Örebro kommun har tilldelats utmärkelsen 2022 års föreningsvänligaste kommun av Sveriges Föreningar. I bedömningen har man tagit hänsyn till ledorden: delaktighet, självständighet, respekt och en positiv kontakt i samverkan med det lokala föreningslivet.

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Alla behöver hjälpas åt för att nå en hållbar samhällsutveckling i Örebro.”

– Vi är stolta över att få den här utmärkelsen och ett stort tack till alla er som på något sätt skapar ett engagemang. Att ha ett levande och fungerande föreningsliv bidrar till viktiga forum för inkludering, demokrati, kunskap och välmående för många som bor och verkar i Örebro kommun, säger Maria Haglund (M), Kommunalråd.

Första kommun att prisas två gånger

Det är andra gången Örebro kommun till tilldelas utmärkelsen, senast 2010 och därmed är Örebro den första kommun att tilldelas priset två gånger. Prisutdelningen sker den 6 mars i samband med en utvärdering av överenskommelsen om samverkan mellan det civila samhället och Örebro kommun.

– Jag är glad och stolt över Örebros rika föreningsliv och att det nu uppmärksammas för andra gången genom denna utmärkelse. Från kommunens håll är det viktigt att fortsätta skapa förutsättningar för ett starkt och mångsidigt föreningsliv, säger Jimmy Nordengren (C), Kommunalråd.

– Det är mycket glädjande att Örebro kommun för andra gången får ta emot priset för föreningsvänligaste kommun. Kommunen är mån om att skapa goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv som bidrar till en stark demokrati och ett inkluderande samhälle. Nu fortsätter arbetet för att bli ännu bättre, med utgångspunkt i vår gemensamma överenskommelse om samverkan i Örebro, säger Peter Larsson, Kommundirektör.

Arena för gemensamma intressen

I det civila samhället verkar ideella föreningar, stiftelser, registrerade trossamfund, nätverk och andra aktörer som förenar människors engagemang i gemensamma intressen.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login