Oscar Engsund Luleå avstängd efter tackling mot huvudet

Av på 26 september, 2021

I gårdagens bortamatch för Örebro HK mot Luleå HF fick Örebro Hockeys spelare Marcus Hardegård ta emot en tackling mot huvudet, det var Luleås Oscar Engsund som delade ut den tacklingen och för den blev han avstängd i tre matcher samt böter på 19 375 kronor.


Bestraffningsärende:
Namn: Oscar Engsund
Förening: Luleå HF
Adress: Ostrongatan 2, 97334 LULEÅ
Matchdatum: 2021-09-25
Mellan: Luleå HF – Örebro HK

SHL

Domare/Anmälare:  Situationsrummet SHL
Avstängningsperiod: 2021-09-26 – 2021-10-07 – 3 match(er)
Böter: 19 375:- betalas senast 2021-10-26

Beslut:

Efter match mellan Luleå HF – Örebro HK, SHL den 25 september 2021 åläggs Oscar Engsund, Luleå HF, följande straff för Illegal check to the head:

  1. Avstängning fr.o.m. 26 september 2021 t.o.m. 7 oktober 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
  2. Böter om 19 375 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre (3) matcher.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan samt en filmsekvens från händelsen. Oscar Engsund har beretts tillfälle att yttra sig men valt att inte särskilt kommentera händelsen.

Anmälan: När det återstår 5.30 av första perioden så är det spel i Luleås försvarszon. Pucken kommer upp till Örebrospelaren Nr 7 Hardegård som skjuter iväg pucken mot mål. Då kommer Luleåspelaren Nr 32 Engsund och tacklar Hardegård i huvudet. Engsunds axel träffar huvudet på Hardegård som utgår från matchen. Alternativ bestraffning är Charging.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Oscar Engsund gjort sig skyldig till Illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Oscar Engsund ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

  • Stor skaderisk
  • Respektlös tackling
  • Motspelaren befinner sig en försvarslös position

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Box 11016, 10061 STOCKHOLM. Klagoskriften skall ha inkommit till RIN (riksidrottsforbundet@rf.se) inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

Sport | Hockey
Örebronyheter

Källa Svenska Ishockeyförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in