Övervåningarna på tågen öppnar igen

By on 7 december, 2023
F0to: Niklas Björling/Mälartåg

Övervåningarna på tågen öppnar igen efter säkerhetsutredning, från och med nu på torsdagkvällen och successivt under natten mot fredag den 8 december kommer övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare åter öppna för resenärer.

Detta efter att säkerhetsutredningen som genomförts konstaterar att ingen säkerhetsrisk råder.

Resultatet av utredningen innebär att avspärrningarna tas bort successivt under torsdagskvällen och natten mot fredag (8 december). Då kan alla sittplatser ombord åter nyttjas av resenärerna. Säkerhetsutredningen har skett skyndsamt och noggrant och vi är tacksamma för det tålamod och förståelse som Mälartågs resenärer visat under den vecka som avspärrningarna pågått.

Säkerhetsutredningen har bedrivits av MTR i nära samarbete med fordonsägaren Transitio, Mälardalstrafik och Trafikverket samt i samråd med extern expertis, där alla parter gett arbetet högsta prioritet.

Utredningsarbetet har lokaliserat skadornas bakomliggande orsak och konstaterat att ingen säkerhetsrisk råder. Det föreligger inte heller något fel på själva fordonen.

De skador som uppkommit har skett på två specifika platser på Stockholm Central. Där har det varit ett mindre avstånd än standard mellan tågtak och kontaktledning till följd av att plattformshöjden behövt anpassas av tillgänglighetsskäl. Avståndet mellan kontaktledning och tågtak är nu åtgärdat.

Det finns inga andra motsvarande platser i Mälartågs trafiknät där det finns risk för liknande skador. Parallellt med utredningen har även en besiktning av tågflottan skett i syfte att säkerställa att det inte finns fler oupptäckta skador.

Bakgrund

Övervåningarna på dubbeldäckarna spärrades av den 1 december. Orsaken var det tekniska fel som vi beskriver ovan. Felet påverkade ett av Mälartågs fordon genom mindre skador på taket – där det blivit ett strömöverslag mellan kontaktledningen och tågets yttertak.

Även om det aldrig förekom någon risk för att resenärerna skulle komma i kontakt med ström, då vagnskorgen är jordad, bedömde MTR som säkerhetsansvarig att händelsen skulle utredas.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Mälartåg

You must be logged in to post a comment Login