Pandemin har försämrat läget för rättsstaten globalt

By on 28 oktober, 2021
Arkivbild

Sverige placerar sig åter i topp vad gäller upprätthållandet av rättsstaten. Men globalt har läget för många länder försämrats, delvis på grund av pandemin. Det visar World Justice Projects årliga index över rättsstatsprincipen.

Indexet mäter upplevelsen av och uppfattningen om upprätthållandet av rättsstatstens principer, ”rule of law”, i 139 av världens länder. Underlaget består av nationella enkäter från över 138 000 hushåll och 4 200 jurister och experter. Indexet beaktar i sitt ramverk åtta olika faktorer, bland annat grundläggande fri- och rättigheter, ordning och säkerhet och avsaknad av korruption. Årets mätning visar att fler länder har försämrat sitt resultat sedan tidigare år, vilket delvis beror på pandemin.

Sverige i topp

I toppskiktet av listan placerar sig fyra av de nordiska länderna, med Danmark på förstaplats. Sverige placerar sig på en fjärdeplats vad gäller såväl den globala som regionala rankningen. Lägst poäng får Sverige för straffrätt och civilrätt, samt efterlevnad av lagar och bestämmelser.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor

You must be logged in to post a comment Login