Partipolitiska förslag undergräver mänskliga rättigheter

By on 7 september, 2022
Arkivbild

På söndag går Sverige till val, men frågor om mänskliga rättigheter och demokrati lyser alltjämt med sin frånvaro i valrörelsen. Trots att riksdagspartiernas fokus ligger på andra frågor har alla partierna lagt fram förslag som har stor inverkan på demokrati och rättigheter. Inte minst inom områden som kriminalpolitik, migrationspolitik och rättssäkerhet.

– Det är uppenbart att mänskliga rättigheter får stå tillbaka för politik som har andra prioriteringar, som snarare handlar om populism och att signalera beslutsamhet och krafttag, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Under våren har Civil Rights Defenders genomfört en enkätundersökning där vi bett riksdagspartierna tycka till om 20 förslag som syftar till att stärka skyddet för demokratin och mänskliga rättigheter. Nu har Civil Rights Defenders även analyserat riksdagspartiernas valmanifest ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv, med särskilt fokus på frågor kring rättssäkerhet/demokrati, kriminalpolitik och migrationspolitik. 

Riskerar urholka Sverige som rättsstat 

Flera av riksdagspartierna presenterar förslag som syftar till att stärka skyddet för det demokratiska statsskicket. Samtidigt innehåller de flesta förslagen inom de kriminalpolitiska och migrationspolitiska områdena inskränkningar av fri- och rättigheter som är problematiska. 

– Vissa förslag, som att utvisa personer som inte dömts för brott eller att övervaka personer utan brottsmisstanke, skulle allvarligt urholka Sverige som en demokratisk rättsstat om de blev verklighet, säger John Stauffer.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Civil Rights Defenders

You must be logged in to post a comment Login