Pensionsbolagen som är bäst på att inkludera etik och hållbarhet

Av på 9 november, 2018

För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för sjätte året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsyn till etik och hållbarhet i förvaltningen av spararnas kapital. Trots en generell förbättring är det samma bolag som återfinns i toppen.

Max Matthiessen har sedan 2013 granskat hur de största pensionsbolagen inkluderar etik och hållbarhet i deras investeringsverksamhet och sparerbjudande. Utvärderingen omfattar både traditionell försäkring, även kallat sparande med garanti, och fondförsäkring. Syftet med undersökningen är att hjälpa sparare och arbetsgivare till ett välinformerat och hållbart pensionsval.

– Utvecklingen har varit stark under de sex år som vi har granskat pensionsbolagens arbete. Idag är det inget bolag som inte tar någon hänsyn alls till ansvarsfullt ägande. Vi ser dock att det fortsatt är relativt stora skillnader mellan bolagen, särskilt när vi gräver djupare i vad de faktiskt investerar i, säger Kaj Elfgren, Analysansvarig Liv & Pension på Max Matthiessen.

Utvärderingen av den traditionella försäkringen fokuserar på hur pensionsbolagen tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar i investeringsportföljernas olika delar. Likt föregående år toppar AMF, Alecta, Folksam, KPA och SPP listan som de mest hållbara alternativen. Det som särskiljer de väl godkända bolagen är att de väljer in innehav med starkare fokus på ansvarsfulla investeringar i fler delar av portföljen.

Handelsbanken Liv och SEB Pension & Försäkring ligger kvar på ett godkänt betyg och får i år sällskap av Nordea Liv & Pension som har stärkt sitt arbete inom aktieportföljen. För ett godkänt betyg krävs att pensionsbolaget har en policy i linje med grundkraven vad gäller kontroversiella verksamheter och internationella normer, tillräckliga resurser och verktyg för genomförandet samt att pensionsbolaget lever upp till sina egna ställningstaganden.

Inom fondförsäkring betygsätts bolagens fondutbud, möjligheten för pensionsspararna att skapa en balanserad portfölj och utifrån vilka kriterier pensionsbolagen upphandlar fonder. Den guidning och information som erbjuds på pensionsbolagens hemsidor och fondtorg utvärderas även från spararens perspektiv.

– Vi lägger stor vikt vid den hållbarhetsmärkning och vägledning som fondtorget erbjuder, det måste vara enkelt för spararen att välja hållbart, säger Kaj Elfgren.

Även om den övergripande trenden har varit positiv och majoriteten av de undersökta bolagen når upp till en godkänd nivå, är SPP återigen det enda bolaget som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg inom samtliga kategorier. Folksam Liv, Handelsbanken Liv, Länsförsäkring Liv, Skandia, Danica Pension, SEB Pension & Försäkring och Movestic är även i årets undersökning godkända och når inom en eller flera av kategorierna upp till ett högre betyg. Nordea Liv & Pension har förbättrat sin information till spararna och höjer sig i årets analys till ett godkänt betyg.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in