Personlig assistans är mest kostnadseffektivt

By on 22 augusti, 2022
Arkivbild

Personlig assistans är fortfarande den mest kostnadseffektiva insatsen för människor med funktionsnedsättning och därav för hela samhället. Det framgår av en rapport som RBU har beställt.

Forskaren Hans Knutsson (Lunds universitet) har följt upp rapporten ”Den personliga assistansens alternativkostnader” som gjordes på uppdrag av RBU 2017. I rapporten jämförs kostnaden för personlig assistans med den kostnad det skulle innebära att i stället tillgodose behoven genom kommunal hemtjänst, boende i kommunal regi eller anhörigas arbete.

Resultatet, som baseras på en jämförelse i kostnader mellan 2016 och 2021, visar att personlig assistans jämfört med tillgängliga alternativ har blivit ännu billigare att genomföra nu jämfört med 2016. Årskostnaden för personlig assistans dygnet runt för en assistansberättigad, finansierad via assistansersättning, har ökat med 9%. Om assistansen ersätts med anhörigs arbete beräknas årskostnaden ha ökat med drygt 10 %. Hemtjänstalternativet har ökat med mer än 12 %. Boendealternativet beräknas ha ökat med nästan 22 %. Siffrorna baseras på tillgänglig statistik (se vidare i rapporten).

– Rapporten visar på en mycket oroande utveckling. Trots att kostnaden för boende ökar markant så är det den insatsen kommuner ofta genomför. RBU menar att den personliga assistansen håller en högre kvalitet och möjliggör ett inkluderande liv för människor med funktionsnedsättning som behöver mycket hjälp i sin vardag. Det säger Johan Klinthammar, förbundsordförande i RBU.

Hans Knutsson har på RBU:s uppdrag räknat på vad alternativen till personlig assistans skulle kosta. Han har räknat på tre olika exempel: en person med 19 timmars assistans per vecka, en person med 127 timmar per vecka och en person med 168 timmar per vecka (dygnet runt-assistans). Vid samma personaltäthet som i assistansen ökar kostnaderna för hemtjänst och boenden.

– Det är dags att regeringen agerar utifrån verkligheten. I debatten pratas det ofta om kostnader och rapporten visar faktiskt att personlig assistans är den mest kostnadseffektiva insatsen där samtidigt en hög kvalitet tillgodoses, säger Johan Klinthammar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: RBU

You must be logged in to post a comment Login