Positivt med satsning mot sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan

By on 1 juli, 2018
Arkivbild

Positivt med satsning mot sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan – men glöm inte eleverna i grund- och gymnasiesärskolan.

Under torsdagen gick Regeringen ut med att skolorna får ett tillskott på 50 miljoner. Pengarna ska särskilt gå till att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och skolornas arbete med att förhindra sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. Detta sker i svallvågorna av #metoo, där bland annat elever vittnat om olika övergrepp i uppropet #tystiklassen.

– Det är angeläget med en skola som aktivt arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. Men en del av dessa pengar behöver öronmärkas till grund- och gymnasiesärskolans verksamhet. Denna elevgrupp glöms allt för ofta bort i denna typ av satsning, samtidigt som vi i FUB vet att det är ett område med stora brister, säger Harald Strand, förbundsordförande Riksförbundet FUB.

Under hösten 2017 uppmärksammades flera övergrepp och kränkningar mot framför allt unga tjejer i grund- och gymnasiesärskolan. Sveriges Radio rapporterade om tjejer i gymnasiesärskolan som utnyttjas i sexhandel. De berättade även om flera tjejer som blivit utsatta för övergrepp av taxichauffören under färdtjänstresor. Mycket av detta kan förhindras genom att exempelvis arbeta förebyggande genom ett starkt värdegrundsarbete och en stark sex- och samlevnadsundervisning. Samtidigt är sex- och samlevnadsundervisningen i grund- och gymnasiesärskolan eftersatt. Detsamma gäller arbetet mot kränkande behandling. Skolinspektionen konstaterar exempelvis i sin årsrapport 2017 att det inte är ovanligt att grundskolan tar fram en plan mot kränkande behandling som enbart utgår från grundskolan, utan att beakta grundsärskolans elevgrupp, i de fall då grund- och grundsärskolor delar lokaler.

– Nu hoppas vi att en del av pengarna reserveras till att specifikt höja kompetensen inom grund- och gymnasiesärskolan. Dessa elever får inte hamna på sidan av i ett jämlikt skolsystem, säger Harald Strand.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login