Rapport: anmälningar om tvångsarbete leder sällan till åtal

By on 18 oktober, 2020

Östersjöstaternas råd publicerar idag en rapport som går igenom svenska åtal gällande människohandel för tvångsarbete mellan åren 2004-2020. Rapporten ger en översikt över de lagar som ska motverka och bestraffa människohandel för tvångsarbete och människoexploatering, samt de rättsfall som finns på området. Författare av rapporten är Märta Johansson vid Örebro universitet.

Trots att frågan aktualiserats allt mer finns det brister och stora utmaningar i arbetet mot detta brott. En av rapportens slutsatser är att få åtal väckts sedan människohandel för tvångsarbete kriminaliserades i Sverige. Merparten av åtalen rör tiggeri, men få åtal rör tvångsarbete inom branscher som byggbranschen, hotell- och restaurangnäringen eller hushållsnära tjänster, trots att myndigheter har kännedom om förekomsten av tvångsarbete och arbetskraftsexploatering i dessa branscher.

”Mellan åren 2004-2020 registrerades över 200 polisanmälningar om människohandel för tvångsarbete i Sverige. Av dessa anmälningar väcktes enbart fyra åtal gällande annat än tiggeri. Sedan 2012 har inga åtal väckts för människohandel för tvångsarbete, utöver tiggeri. Det är av yttersta vikt att kriminella och oseriösa företag döms och att offren, som ofta saknar svenskt medborgarskap och redan befinner sig i en utsatt situation, får upprättelse”, säger Endrit Mujaj, rådgivare på Östersjöstaternas råd.

Rapporten visar också att domstolarna ofta har tolkat termen ’tvångsarbete’ utifrån kriterier om tvångstillstånd, vilket inte överensstämmer med den internationella definitionen av tvångsarbete. Den fällande dom som finns om människohandel för tvångsarbete motiverade inte varför exploateringen utgjorde tvångsarbete. Det saknas därmed användbar svensk rättstillämpning på området.

”Det kvarstår stora utmaningar att bekämpa arbetskraftsexploatering, särskilt åtagandet att lagföra denna. Utmaningarna är flera: både att stärka domstolarnas förmåga att tillämpa exploateringsformen ’tvångsarbete’, och att säkerställa tillräckliga resurser för att utreda brotten och ge stöd till brottsoffren”, säger Märta Johansson, rapportförfattare.

Världen
Örebronyheter

Källa: The Council of the Baltic Sea States

You must be logged in to post a comment Login