Rattsurf fortfarande vanligt på svenska vägar

By on 9 februari, 2022
Arkivbild

Sedan 2018 är det förbjudet att använda mobiltelefoner, eller annan handhållen kommunikationsutrustning, i handen under körning. Lagen infördes med starkt folkligt stöd sedan Transportstyrelsen hade kunnat konstatera att rattsurfing förekommit i samband med många singel- och upphinnandeolyckor. Men trots förbud och allt fler fordon med inbyggd telefonifunktion är rattsurfing fortfarande vanligt på svenska vägar.

Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar har undersökt hur många som använder mobiltelefonen utan handsfree under färd. Mätningarna är gjorda på ett 15-tal orter i hela landet och omfattar 18 000 fordonsobservationer. I undersökningen framkom att 5 procent, eller var 20:e trafikant, rattsurfade.

– Det är allvarligt att rattsurfandet fortfarande är så utbrett. Var 20:e trafikant höll i och använde telefonen i vår mätning, men det faktum att vi bara har observerat fordonen under en kort sekvens av färden ger vid handen att rattsurfandet är betydligt mer utbrett än så. Detta måste förändras. Att inte rattsurfa måste bli lika självklart som att använda bilbälte vid färd, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Bland bilisterna rattsurfade 4,5 procent, medan 15 procent, mer än var sjunde, bland lastbilschaufförerna gjorde så. Även bland taxichaufförer, busschaufförer och förare av tvåhjuliga fordon förekom rattsurf. Det är allvarligt, menar M Sverige, eftersom mobilanvändning är en faktor i 30 procent av alla trafikolyckor.

– Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid. Det räcker med att titta bort i två sekunder i 40 km/h för att hinna köra 22 meter utan kontroll. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar och samtidigt framför ett fordon.

Riksförbundet Sverige efterlyser nu åtgärder.

– Det krävs fortsatta informationsinsatser om riskerna med rattsurfing. Och vi behöver hjälpas åt att påminna varandra. Men inte minst måste uppföljningen av lagen öka. Det krävs helt enkelt fler poliser på vägarna som kontrollerar att förbudet mot rattsurfing efterlevs, säger Tony Gunnarsson.

Trafikslag    Cykel    Elscooter    Motorcykel    Personbil    Taxi    Buss    Lastbil    Totalt
Antal observationer 541 98 124 16451 140 167 476 17997
Antal rattsurfare 54 32 8 725 31 7 72 929
Andel rattsurfare 9,98% 32,65% 6,45% 4,41% 22,14% 4,19% 15,13% 5,16%

Regional statistik personbil och lastbil

Klubb Använder inte Använder Totalt
Person-bil Last-bil Person-bil Last-bil Person-bil Last-bil Andel rattsurfare personbil Andel rattsurfare lastbil
Eskilstuna 829 54 9 2 838 56 1,07 % 3,57 %
Kalmar 361 35 10 7 371 42 2,70 % 16,67 %
Katrineholm 421 26 11 1 432 27 2,55 % 3,70 %
Norrbotten 499 50 85 8 584 58 14,55 % 13,79 %
Skaraborg 268 5 10 4 278 9 3,60 % 44,44 %
Sundsvall 3196 136 0 3332 0 4,08 % 0
Skåne SV 3301 9 85 10 3386 19 2,51 % 52,63 %
Västerbotten 1487 63 22 1 1509 64 1,46 % 1,56 %
Västmanland 1615 14 180 5 1795 19 10,03 % 26,32 %
Östergötland 1470 25 57 6 1527 31 3,73 % 19,35 %
Skåne NV 664 12 18 0 682 12 2,64 % 0
Skåne Öst 898 26 35 6 933 32 3,75 % 18,75 %
Jämtland 524 43 33 12 557 55 5,92 % 21,82 %
Örnsköldsvik 193 42 34 10 227 52 14,98 % 19,23 %
Summa 15726 404 725 72 16451 476

Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login