Regeringen missar viktigt uppdrag i regleringsbrev

By on 29 december, 2017

I dagarna överlämnade regeringen 2018 års regleringsbrev till Försäkringskassan, precis som i förra årets instruktioner till myndigheten gör regeringen kopplingen mellan ett ökat antal timmar för personer med assistansersättning med överutnyttjande och kriminalitet.

Det är bra att regeringen fokuserar på att få bort kriminella aktörer. De skadar hela branschen och sänker förtroendet för assistansreformen. Men att likställa ökat antal assistanstimmar med fusk och kriminalitet tyder på okunskap. Flera experter, däribland Försäkringskassan själva, anser att naturliga orsaker som exempelvis assistans efter 65-års åldern, ändrad normering av ny rättspraxis bidrar till ett ökat antal timmar, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Den 1 oktober 2016 övergick Försäkringskassan från att betalat ut ersättning i förskott till efterskottsbetalning, något som har fått förödande konsekvenser för assistansutförarna.

Förändringen i sig var väntad, men Försäkringskassan har ända sedan övergången haft stora problem att hinna betala ut ersättning till ett stort antal företag. På grund av myndighetens problem med utbetalningarna drabbas företagen av likviditetsbrist och får svårigheter att betala ut löner till sina anställda. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte givit Försäkringskassan i uppdrag att se över sina rutiner för att säkra att utbetalningarna sker i tid, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Ekonomi | Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login