Regionalt – Här är störst risk att möta vilt på vägen län för län

Av på 13 oktober, 2016

Viltolyckorna ökar i Sverige. Till och med september i år har nära 34 000 olyckor inträffat,sju procent fler än samma tid förra året. Kalmar län är hårdast drabbatI år är det särskilt stor risk för kollision med vildsvin då det är ett så kallat ollonår. Men även uttrar, örnar och lodjur har råkat illa ut på vägarna.

Nu under hösten är det mycket aktivitet i skogen. Bär- och svampplockare, brunsttider och älgjakt gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna. Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 18,6 olyckor per 1000 bilar till och med september i år. Det är dubbelt så stor risk att råka ut för en viltolycka i Kalmar län jämfört med genomsnittet för landet som helhet (8,56).

Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Det är viktigt att hålla ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och köra försiktigt, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Jämfört med samma period (januari-september) förra året har viltolyckorna i hela landet ökat med nästan sju procent till 33 621 olyckor, varav bland annat 3 328 älgolyckor, 2 194 vildsvinsolyckor och 26 557 krockar med rådjur. Det visar färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet, där If är medlem.

I gryningen och skymningen är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar, säger Dan Falconer.

Rådjur, vildsvin, älg och hjort är de djur som är mest inblandade i viltolyckor. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna är däremot alltid farliga för de som färdas i bilen.

Men fler djurslag riskerar livet på vägarna, hittills i år har inrapporterats krockar med följande djur:

33 uttrar
19 örnar
16 lodjur
8 vargar
5 björnar
1 järv

(Källa: Nationella Viltolycksrådet)

If, som försäkrar närmare var tredje bil i Sverige, bedömer att en krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor, eftersom de är låga, kompakta och tunga. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

I år är det ökad risk för olyckor med vildsvin eftersom det är ett så kallat ollonår. Ekarna har mer ollon är normalt, och ekollon är vildsvinens favoritföda. Se därför upp när du kör i områden med mycket vildsvin, säger Dan Falconer.

Risk per län – antal olyckor per 1000 personbilar registrerade i länet (förra årets placering inom parentes):

 1. (1) Kalmar 18,6
 2. (2) Kronoberg 17,9
 3. (3) Värmland 14,1
 4. (4) Södermanland 10,9
 5. (9) Jönköping 10,85
 6. (7) Gotland 10,81
 7. (5) Jämtland 10,23
 8. (12) Uppsala 9,3
 9. (10) Östergötland 8,7
 10. (8) Dalarna 8,44
 11. (11) Örebro 8,35
 12. (13) Västra Götaland 7,22
 13. (6) Blekinge 7,15
 14. (14) Halland 6,5
 15. (15) Västmanland 5,81
 16. (17) Skåne 5,79
 17. (16) Gävleborg 5,5
 18. (18) Västerbotten 4,44
 19. (19) Västernorrland 4,12
 20. (20) Stockholm 2,8
 21. Norrbotten 2,34 (Inga uppdaterade siffror tillgängliga för 2015)

Rikssnitt: 8,56

Källa: If

Så minskar du risken för kollision med vilt:

 • Anpassa farten.
 • Var extra uppmärksam från skymning till gryning, vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
 • Reagera om du ser en svart sopsäck som sitter på en plogpinne, det varnar för lösdrivande renar.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

 • Sätt ut varningstriangeln.
 • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
 • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
 • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in