Regionalt – Nästa steg i planarbetet för Stockholm-Oslo

By on 13 oktober, 2016
Jämförelse av förutsättningarna mellan olika stråk hämtat från Trafikverkets första ÅVS-möte i Örebro.

Nu är dags för nästa arbetsmöte i Trafikverkets planering av bättre förbindelser mellan Stockholm och Oslo. Den 13 oktober samlas ett stort antal aktörer i Karlstad för att under en dag diskutera stråket Stockholm-Oslo. Deltagarna kommer både från näringslivet och den offentliga sektorn utmed hela sträckan från Stockholm till gränsen mot Norge i Värmland. Även representanter från Norge deltar.

sthlm-oslo

– Det första mötet i Örebro för en knapp månad sedan handlade om att inventera behov och formulera mål. Nu blir arbete mer konkret och det handlar om att diskutera tänkbara åtgärder på kort och lång sikt, säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Det finns flera huvudanledningar till att Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för denna sträcka. På kort sikt finns det redan nu problem med bristande tillgänglighet och punktlighet för personresor inom stråket. Dessutom transporteras stora mängder gods på stråket och delar av infrastrukturen är hårt belastad. På längre sikt är det avgörande att knyta ihop angränsande arbetsmarknader längs stråket (exempelvis Karlstad och Örebro) samt att möjliggöra järnvägsresor mellan Oslo och Stockholm som kan konkurrera med flyget.

– Att knyta samman Oslo och Stockholm handlar inte om någon satsning på höghastighetståg utan om att nyttja och komplettera befintlig infrastruktur för att både skapa pendlingsmöjligheter mellan städerna längs stråket och möjliggöra resor mellan huvudstäderna, fortsätter Jonas Karlsson.

I stråket mellan Oslo och Stockholm bor det över 800 000 människor. Det är fler än mellan Stockholm-Göteborg och fler än mellan Stockholm-Malmö. Det sker 1,5 miljoner flygresor årligen mellan Arlanda och Gardermoen. Norge är Sveriges viktigaste handelspartner. Samtidigt går det bara tre direkttåg om dagen med en restid på knappt fem timmar. Som jämförelse går det 17 direkttåg mellan Stockholm och Malmö som är en lägre sträcka.

– Redan det första mötet i Örebro visar att många viktiga grundförutsättningar redan finns på plats. En stor del av infrastrukturen finns, behoven finns och resandeunderlaget finns. Det är ganska uppenbart att den här järnvägsförbindelsen redan hade funnits om det inte vore en nationsgräns mellan Oslo och Stockholm, avslutar Jonas Karlsson.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login