Regionalt | Stabil nivå av körkortsåterkallelser under 2015

By on 14 januari, 2016

Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser. Det är en marginell ökning på 1,1 procent jämfört med året innan då 34 352 körkort återkallades.

Om en person inte kan antas svara upp mot de trafiksäkerhetskrav som ställs i landet, eller inte bedöms respektera det regelverk som omfattar trafiken har Transportstyrelsen ansvar för att pröva körkortsinnehavet. En sådan prövning kan resultera i att ingen åtgärd vidtas, att körkortsinnehavaren får en varning eller att körkortet återkallas. Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser, vilket är en i princip oförändrad nivå jämfört med 2014.

– Vi ser ingen nämnvärd skillnad i antalet återkallelser på riksnivå jämfört med förra året, konstaterar Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning. Jag bedömer att det är en siffra som ligger i linje med var vi bör ligga, även om en viss variation är naturlig.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2014 2015
Återkallelsegrund 1 6 438 6 609
Återkallelsegrund 2 322 283
Återkallelsegrund 3 748 1 004
Återkallelsegrund 4 18 240 18 759
Återkallelsegrund 5 1 694 1 436
Återkallelsegrund 6 452 329
Återkallelsegrund 7 4 014 4 318
Återkallelsegrund 8 4 075 3 976
Återkallelsegrund 9 6
Samtliga* 34 352 34 726

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Ökning av återkallelsegrund 3 – flera mindre överträdelser
Antalet återkallade körkort med återkallelsegrund 3 ökar från 2014 till 2015 med 34,2 procent. Återkallelsegrund 3 handlar om att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser och på det sättet visar att han eller hon inte kan eller vill rätta sig efter de trafikbestämmelser som gäller. Exempel på sådana överträdelser kan vara mindre hastighetsöverträdelser eller att man kör fordon med sådana brister att det inte borde rulla i trafiken.

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

Ny återkallelsegrund börjar synas i statistiken
2013 infördes återkallelsegrund 9. Återkallelsegrunden ska användas när det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består. Återkallelsegrunden är dock väldigt sällsynt med totalt 6 fall under 2015. Det vanligaste exemplet på när grunden används är när det konstaterats att en annan person än körkortstagaren genomfört ett eller båda körkortsproven.

Fakta återkallelsegrunder
Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:
1.Rattfylleri
2.Smitning
3.Flera mindre överträdelser
4.En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
5.Opålitlighet i nykterhetshänseende
6.Allmän brottslighet
7.Medicinska skäl
8.Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
9.Hinder fanns för utfärdande av körkort

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login