Regionalt – Var femte förälder har inte barnsäkrat hemmet

By on 22 oktober, 2016

Varje år skadas cirka 60 000 barn mellan 0-17 så allvarligt i hemmet att de får söka akut vård. Fallolyckor är vanligast bland små barn enligt statistik från Socialstyrelsen. Ökad uppsikt och att barnsäkra sitt hem är en relativt enkel och viktig åtgärd för att minska olyckor bland barn. Samtidigt visar en ny undersökning från Trygg-Hansa att var femte förälder inte gjort någon åtgärd för att barnsäkra sitt hem.

Sex av tio (61 %) föräldrar anser att deras egen oro begränsar sina barns aktiviteter. Samtidigt tycker fyra av tio (35 %) att samhällsdebatten handlar om oro för barns säkerhet i allt för stor utsträckning. Det visar en ny undersökning från Novus som tagits fram på uppdrag av Trygg-Hansa där över 1000 föräldrar till barn mellan 0-4 år deltagit.

De vanligaste skadorna hos barn 0-4 år orsakas av fallolyckor. Svenska föräldrar har överlag bra kännedom om att det är fallolyckor som skadar flest små barn, på andra och tredje plats tror föräldrar att det är brännskador och kvävning som små barn söker akutvård för. Totalt är det cirka 400 barn varje år som söker akutvård på grund av kvävningsolycka. Nästan fyra av fem av dessa sker i hemmet, den största risken finns bland barn 0-2 år och den vanligaste orsaken är hinder i andningsvägarna.*

Att oroa sig för sina barn är naturligt och nödvändigt, men barn måste få vara barn. Om oron inte står i proportion till hur stor risken är kan det bli ett hinder för både barnet och föräldern. En vanlig orsak till fallolyckor är att barnet rullar av skötbordet. Eftersom många barn ligger på skötbordet flera gånger varje dag är det lätt att glömma bort hur viktigt det är att aldrig släppa uppsikten över barnet ens för några sekunder, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Många har skötbordet i badrummet där klinkergolv är vanligt vilket utgör en utökad risk för till exempel skallskador om barnet skulle ramla ner. För att helt undvika fallolyckor vid skötbordet kan det vara värt att lägga skötdynan eller handduken direkt på golvet och göra blöjbytet där istället.

BVC främsta informationskällan
Samtidigt som en av fem (18 %) inte gjort något för att barnsäkra hemmet har de allra flesta (81 %) gjort åldersrelevanta åtgärder i hemmet för att skydda sina barn. De flesta får tips på hur de ska barnsäkra hemmet från BVC (53 %), nästan lika vanligt är det att få tips och råd från vänner och bekanta (51 %). En av fem (22 %) får sina tips för hur de ska barnsäkra hemmet från experter på internet.

*Statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Checklista för att barnsäkra hemmet…

Hall

 • Lyft undan väskor från golvet (innehållandes t.ex. mediciner). Tänk även på besökares väskor!
 • Säkerhetsspärr på ytterdörr hindrar att barnen tar sig ut på egen hand
 • Finns trappa? Installera trappgrind på både över- och undervåning

Kök

 • Vänd in handtag på kastruller eller installera ett petskydd för spisen
 • Installera barnspärr på skåp under diskbänk där avfallskärl ofta förvaras
 • Placera knivar och saxar långt utanför barns räckhåll
 • Placera kemikalier i skåp högt upp eller i skåp med barnspärr
 • Placera köksmaskiner, till exempel mixer eller liknande med knivblad, i skåp högt upp
 • Tänk på att förvara glasflaskor i kylskåp högt upp
 • Brandfilt i förvaring nära spisen
 • Timer vid spisen för att inte glömma till exempel en kokande kastrull
 • Förvara inte plastpåsar så att barn kan komma åt dem

Vardagsrum/Sovrum

 • Lyft undan sladdar som hänger ner (till exempel lampsladdar, mobilladdare)
 • Skydda vassa kanter på till exempel soffbord
 • Tänk på att äldre syskon har småsaker som yngre syskon kan sätta i halsen
 • Persienn- eller gardinsnoddar behöver fästas så att barn inte kommer åt dem
 • Se till att det finns fönsterhakar, framförallt på ovanvåning

Badrum

 • Finns skötbord? Tänk på att aldrig lämna barnet obevakat på det
 • Lämna inga sladdar som hänger ner (till exempel till varm platt-/locktång)
 • Förvara inte rakhyvel i dusch/på handfat så att barn kan komma åt

Generellt

 • Drick inte varma drycker med barnet i knät
 • Förvara kemikalier och mediciner inlåst
 • Sätt pluggar i lediga/tomma eluttag
 • Säkra att hemmet har brandvarnare
 • Säkra att hemmet har brandsläckare

  Till sist – gå igenom checklistan tillsammans med eventuell barnvakt

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login