Var femte svensk förälder känner ekonomisk oro inför vab

By on 8 februari, 2024
Arkivbild

Var femte svensk förälder känner ekonomisk oro inför vab, så fortsätter svenskarna anpassa sig för att undvika att bli förkylda. Vanliga förkylningar beräknas kosta samhället flera miljarder årligen, i bland annat inkomstbortfall och försäkringar.

Majoriteten av svenskarna undviker även fortsatt olika sociala aktiviteter och sammanhang, för att undvika att drabbas av förkylning. Dessutom upplever var femte förälder en oro, över inkomstbortfall till följd av förkylningar.

Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av life science-bolaget Enzymatica. Förkylningar kvarstår som en stor utmaning för hela samhället och förebyggande åtgärder behöver nu fortsatt vara en prioritering.

Februari månad brukar kallas vabruari, då det traditionellt sett varit den månad föräldrar är hemma med sjuka barn som allra mest. Barn tillhör den grupp som oftast blir förkylda med 7 till 10 förkylningar per år.1 Försäkringskassan statistik visar att det betalades ut 8,35 miljarder kronor i ersättning för vård av barn, vab, 2021, en summa som 2022 ökade till cirka 8,72 miljarder kronor. Tillsammans med bland annat inkomstbortfall belastar kostnaderna hela samhället, inte minst i en period med stora ekonomiska utmaningar.

Var femte förälder med barn upp till 12 år är just orolig över inkomstbortfall när barnen är förkylda. Novus-undersökningen visar även att var fjärde förälder upplever en oro över att komma efter i arbetet till följd av att man själv är förkyld. Oro kan leda till stress och långvarig stress är något vetenskapliga studier tidigare kopplat till ökad känslighet för förkylningar.

– Vi behöver prata om förkylningars påverkan på samhället, både i stort och individuellt. Det stämmer att förkylningar, när de inte är allvarliga, kan stärka immunförsvaret men risken är samtidigt att du förlorar inkomst, kommer efter i arbetsuppgifter och studier eller helt enkelt undviker att göra saker bara av rädslan över att bli förkyld. Novus-undersökningen genomfördes för att vi ska förstå problembilden bättre och kunna bidra till dialogen om vilka förebyggande åtgärder som faktiskt finns, säger Claus Egstrand, VD på Enzymatica.

Fortsatta förändringar i beteenden – tar inte längre i hand

I och med pandemin skedde stora förändringar i våra beteendemönster, varav flera kvarstår. Ungefär var femte svensk uppger exempelvis att man för att undvika att bli förkyld inte längre tar i hand. Många undviker även stora folksamlingar, 28 procent, och kommunala transportmedel, 13 procent.

Det här gör svenskarna för att undvika att bli förkylda:

Förbättrar handhygienen 52%
Tänker på att inte vidröra olika ytor ute i samhället, såsom handtag, ledstänger, knappar etcetera 36%
Träffar inte någon som har förkylningssymptom 35%
Undviker stora folksamlingar 28%
Undviker att ta i hand 23%
Avstår från att färdas med kommunala transportmedel  13%
Prioriterar att få tillräckligt med sömn 13%

Fakta: Hur man kan förebygga en förkylningsinfektion

Rekommendationer för att minska risken för förkylningsvirus och andra virus:

  • Håll ett avstånd på minst 1,5m mellan dig och personer med luftvägssymptom inklusive hosta och nysningar.
  • Tvätta händerna regelbundet med tvål under rinnande varmt vatten i minst 20 sekunder eller använd en handdesinfektion som innehåller alkohol om du inte har möjlighet att tvätta händerna. Detta är särskilt viktigt efter nysningar, hosta eller kontakt med personer som har symtom i luftvägarna.
  • Alltid nysa och hosta i armvecket.
  • Rengör eller desinficera potentiellt kontaminerade föremål och ytor.
  • Undvik att röra vid din mun, näsa och ögon.
  • Kassera använda servetter omedelbart.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk så att du inte smittar andra.
  • Försök att alltid upprätthålla en hälsosam kost och livsstil.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: www.ColdZyme.se 

You must be logged in to post a comment Login