Rekordmånga söker tillstånd för drönarbilder

By on 2 januari, 2021

Allt fler upptäcker de fantastiska möjligheterna med att använda drönare.

Det har också medfört att tillståndsansökningarna för att sprida film eller bilder från drönare ökat explosionsartat.

Hos Lantmäteriet har ärendemängden på fyra år ökat från några tiotal ärenden i månaden till närmare 1 800 per månad under 2020.

Sammantaget beräknas antalet tillståndsärenden för hela 2020 hamna på 15 000. Trots att det är en ansenlig mängd så är mörkertalet förmodligen stort.

– Jag tror inte att alla vet om att man behöver söka tillstånd för att dela med sig av material som du tagit med din drönare. Om alla skulle göra det skulle siffrorna vara ännu högre, säger Anders Wike som är chef för Kart- och bildsekretess på Lantmäteriet som hanterar spridningstillstånd.

I och med en ny lagstiftning så övertog Lantmäteriet hanteringen av spridningstillstånd från Försvarsmakten under våren 2016.

En tillståndsansökning innehåller allt från någon enstaka bild till över 130 000 bilder men även filmat material.

Snabbare hantering
För att klara av den ökade ärendemängden så har Lantmäteriet under 2020 ökat bemanningen med nio personer. Ansökningsprocessen har också utvecklats för att underlätta för kunden.

Tack vare det har den genomsnittliga tiden som det tar att hantera ett ärende minskat, trots att tillståndsansökningarna ökat. Omkring två tredjedelar av alla ansökningar får ett beslut inom fem kalenderdagar.

– Det ska vara lätt och smidigt för kunden att ansöka. I och med att vi numer ger ett beslut digitalt, via mejl, så har det bidragit till att snabba upp hanteringen, säger Anders Wike.

Garanti för den sökande
Lantmäteriet startar nu en informationskampanj i sociala medier om varför man måste ansöka om tillstånd för att sprida film eller bilder inhämtade från luftfarkoster som drönare. Tillståndet är en garanti för att materialet som delas inte innehåller känslig information som kan skada svenska totalförsvaret. Spridning av känslig information är straffbart.

Det finns också undantag från kravet på att söka tillstånd. Mer om dessa finns att läsa på Lantmäteriets hemsida; www.lantmateriet.se/spridningstillstand

Från och med 1 januari 2021 börjar nya regler att gälla för flygning med bland annat drönare. Dessa går det att läsa mer om på Transportstyrelsens webbplats.

Reglerna kring spridningstillstånd påverkas inte. Även i fortsättningen måste man söka tillstånd för att sprida material som avbildar Sverige från luften.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet

You must be logged in to post a comment Login