Så blir vårterminen i kommunens gymnasieskolor

Av på 16 december, 2020
Arkivbild

När vårterminen börjar 12 januari kommer undervisningen i de kommunala gymnasieskolorna ske delvis på distans och delvis på plats i skolan.

Gymnasienämnden har beslutat att undervisningen i kommunens gymnasieskolor även fortsatt ska ske delvis på distans och delvis på plats i skolan när vårterminen börjar. Maximalt en tredjedel av undervisningen bör ske på distans och den här möjligheten finns under hela vårterminen.

– När vårterminen börjar kommer våra gymnasieelever ha en flexibel undervisning som delvis sker på distans. Det här gäller från och med terminsstarten i januari, utifrån det vi vet i dagsläget. Det kan förstås komma att ändras om Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer. Om beslutet ändras kommer eleverna få information om det inför terminsstart, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

Fler sätt att undvika trängsel

Inför vårterminen har vi återigen tittat på och planerat för ytterligare insatser för att undvika trängsel i skolorna och kollektivtrafiken samt för att hålla nere andelen distansundervisning. Justeringar i scheman kommer ske utifrån varje skolas och programs förutsättningar.

Det här gör att vi enklare kan lägga pusslet på våra skolor och till exempel inte behöver göra alltför stora förändringar i elevernas och lärarnas scheman. Det underlättar även måltidssituationen och trängsel i början och slutet av skoldagen och i kollektivtrafiken, säger Mokhtar Bennis.

Undantag för elever med behov av stöd och praktiska moment

Elever som behöver stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att ta del av undervisning hemifrån ska kunna komma till skolan för att få sin utbildning. Elever som går på program där utbildningen innehåller moment som inte passar för distansstudier ska genomföra de momenten på skolan, det handlar bland annat om yrkesprogrammen.

– Det är viktigt att komma ihåg att en fullföljd gymnasieutbildning är viktigt för elevernas förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden- Därför är det viktigt långsiktigt för vårt samhälle att vi hanterar eleverna vars gymnasietid sammanfaller med pandemin på ett sätt som fortfarande har måluppfyllelse i fokus. Därför gör vi undantag för elever som har behov av stöd eller som har hemförhållanden som gör det svårt att ta del av undervisning hemifrån, säger Elisabeth Malmqvist, (C) ordförande i Gymnasienämnden.

Alla elever får information inför skolstart

Alla gymnasieelever och deras vårdnadshavare har fått information om terminsstarten via lärplattformen Itslearning och kommer få mer information om vad som gäller inför terminsstart via sin skola.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in