Så kan fordonsattacker försvåras med stadsplanering

Av på 28 oktober, 2018

Konst, bänkar eller träd skapar inte bara en trevlig plats, utan kan också vara viktiga skyddsbarriärer mot fordonsattacker. WSP har på uppdrag av SKL tagit fram en handbok kring hur utformning och förvaltning av offentliga platser bör göras för bästa skydd.

– Tyvärr är fordonsattacker ett hot vi kommer behöva hantera både nu och i framtida stadsplanering. Det behöver däremot inte betyda att vi ska skapa stadsmiljöer med höga murar och synliga pollare, tvärtom. Genom kreativitet, rätt prioriteringar och samarbeten kan vi göra skillnad, säger Sebastian Ihre, säkerhetsexpert på WSP och en av författarna bakom handboken.

Enligt Sebastian finns det många sätt att tänka in säkerhet i stadsplaneringen. Ett exempel är att nyttja topografin. Istället för att jämna marken kan man ta vara på den genom att till exempel anlägga trappor som också utgör ett effektivt stopp. Ett dike eller en trädplantering som är ändamålsenligt dimensionerad kan även vara naturliga barriärer där träden säkras underifrån via särskilda anordningar. Ett ytterligare exempel är att använda föremål, sittgrupper eller konst. Rätt utformade skapar de både skydd och en trevlig urban miljö.

– På sikt gäller det att ta med säkerhetsaspekterna tidigt i stadsplaneringen. Här bör vi inom säkerhetsområdet arbeta tätt tillsammans med till exempel landskapsarkitekter och stadsplanerare för att tillsammans skapa en öppen och säker stadsmiljö, berättar Sebastian Ihre.

Handboken ”Skydd mot fordonsattacker” som är den första i sitt slag i Sverige, innehåller tips och råd hur kommuner kan skydda sig och också integrera säkerheten i stadsbilden. Viktiga frågor har varit hur en kommun ska prioritera bland utsatta platser och vad som kan göras på kort respektive lång sikt. Erik Levander, handläggare på SKL har varit drivande i arbetet.

– Säkerhetsarbete kan vara både komplext och dyrt och det gäller att se till att tidigt ta in rätt kompetens. Vårt råd till kommunerna är att med denna bok som stöd inleda ett samarbete med den lokala polisen och MSB. Det går inte att skydda sig mot allt, men det går att jobba förebyggande och försvåra för en eventuell angripare, säger Erik Levander.

Robert Kindroth, är inspektör och kommunpolis och har varit involverad från Polisens sida. Han ser flera fördelar med att råd och strategier nu finns samlat.

– Detta ger oss och olika aktörer i samhället en bra gemensam grund, till exempel vid beslut gällande platser att prioritera, säger Robert Kindroth.

”Skydd mot fordonsattacker” är gratis att ladda hem och har tagits fram i samarbete med SKL, MSB, Polisen och ett antal kommuner. Från WSP har förutom Sebastian Ihre, även Peter Richards, Andrew Lloyd-Jones, Maria Carlsson samt tidigare WSParen, Petter Säterhed och Anton Lindström deltagit.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in