Så mycket skiljer i lön mellan manliga och kvinnliga ingenjörer i Örebro

By on 29 oktober, 2021
Rapporten Rön om lön och kön bygger på lönestatistik från civilingenjörer och högskoleingenjörer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att det i genomsnitt skiljer 8000 kronor i lön mellan män och kvinnor som är civilingenjörer i Örebro län. Motsvarande siffra för högskoleingenjörer är 3000 kronor. Det innebär att Örebro tillhör de län som har de största skillnaderna i landet.

I rapporten Rön för lön och kön har Sveriges Ingenjörer sammanställt och analyserat löneskillnaderna mellan kvinnor och män i ingenjörskåren. Ingenjörer är idag en av de viktigaste yrkesgrupperna på den regionala arbetsmarknaden i Örebro. 

– Om vi ska klara klimatomställningarna är ingenjörerna och deras kunskaper helt avgörande. Därför är det lika märkligt som beklämmande att vår rapport visar att kvinnliga ingenjörer i Örebro värderas lägre. Det borde ligga i varje arbetsgivares intresse att utjämna löneskillnaderna, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Näringslivets fortsatta digitalisering och klimatomställning parallellt med  framtidsinvesteringar i elektrifiering och infrastruktur ger ett stort behov av teknisk spetskompetens i Örebro. För att klara det måste företagen i regionen bli bättre på att värdesätta de kvinnliga ingenjörernas kompetens.

– När fler arbetsplatser öppnar för distansarbete ökar möjligheten att jobba längre bort från hemmet. Varför ska man som kvinnlig ingenjör välja en arbetsgivare där ens kompetens värderas lägre, när det finns andra som betalar bättre, säger Ulrika Lindstrand.

Sveriges Ingenjörers rapport visar att lönegapet mellan män och kvinnor varierar mellan landets olika regioner. Örebro placerar sig näst sist bland landets län, bara ett län har större löneskillnader. Rapporten visar att även när ingenjörslöner analyseras utifrån branscher och utbildningsinriktningar så tjänar kvinnor klart mindre. Detta trots att många arbetsgivare uppger sig ha brist på just sådan kompetens.

– Många ingenjörsarbetsgivare pratar om att de gärna vill att fler kvinnor ska bli ingenjörer. Då kan de inte samtidigt skicka signalen att kvinnors kompetens värderas lägre. Om arbetsgivarna menar allvar måste de se till att kvinnor får samma möjlighet till en bra karriär och löneutveckling och utjämna de löneskillnader som fortfarande finns, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Så ser löneskillnaderna ut bland ingenjörer i Örebro län 

Högskoleingenjörer  

Män:  43 400 kronor – Kvinnor:  40 500 kronor                                             

Civilingenjörer

Män: 54 100 kronor – Kvinnor: 46 100: kronor

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Sveriges Ingenjörer
Källa: Sveriges Ingenjörers rapport Rön om lön och kön (2021)

You must be logged in to post a comment Login