Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

By on 15 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen föreslår i en proposition ändringar i säkerhetsskyddslagen i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal, samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Förslagen innebär att

  • Försvarsmakten ensam ska ansvara för säkerhetsprövningen av värnpliktiga, inklusive i samband med inskrivningen,
    .
  • den som är aktuell för inskrivning till grundutbildning med värnplikt, och den som har fullgjort grundutbildning med värnplikt och sedan har krigsplacerats i Försvarsmaktens verksamhet, ska undantas från kravet på samtycke till registerkontroll för säkerhetsprövning i säkerhetsklass 3, och
    .
  • den som är krigsplacerad i en säkerhetsklassad befattning i Försvarsmaktens verksamhet ska anses delta i den säkerhetskänsliga verksamheten, och därmed säkerhetsprövas, under den tid som beslutet om krigsplacering kvarstår.

I propositionen förslås också ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor i fråga tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalt.

Ändringarna i säkerhetsskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023. Ändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Försvarsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login