Samhällsplaneringen ska göras effektivare

By on 3 februari, 2023
Arkivbild

Digitala översiktsplaner ska göra samhällsplaneringen effektivare, nu tar regeringen ett viktigt steg för att åstadkomma en digitaliserad och standardiserad samhällsbyggnadsprocess.

Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner ska bli digitala.

Örebro kommun arbetar redan digitalt med översikts- och regionplaner.

– Regeringen arbetar intensivt med att korta ledtiderna i samhällsbyggnadsprocessen. Digitalt tillgängliga översiktsplaner bidrar till att göra processen för samhällsplanering mer effektiv. Flera kommuner har redan gått före och infört digitala lösningar, nu är det dags för de andra att följa efter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Enligt de nya bestämmelserna i plan- och byggförordningen måste alla kommuner ha digitala översikts- och regionplaner den 1 januari 2027. Motsvarande reglering finns redan för detaljplaner.

Digitala planer ökar möjligheten att hålla digital dialog med medborgare och andra aktörer. Därmed blir det möjligt att nå fler målgrupper vid till exempel samråd än vid analogt förfarande. Olika aktörer i samhället förväntar sig också generellt att mer information finns tillgänglig digitalt.

Regeringens beslut innebär också att Boverket får rätt att bestämma standarder för utformningen av planerna. När planerna är enhetliga blir det lättare att använda och utbyta information inom samhällsbyggnadsprocessen mellan både offentliga och privata aktörer.

Bland de kommuner som redan arbetar digitalt med översiktsplaner finns till exempel Sundsvall, Örebro och Kungsbacka.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login