Sju av tio kommuner med valfrihet går med underskott i kommunal hemtjänst

Av på 31 december, 2016
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Kommunerna lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata.

Vårdföretagarna har i rapporten valt ut ett antal exempelkommuner som studerats närmare. En av slutsatserna är att det råder stora brister i kunskapen om vad den kommunala hemtjänsten kostar. Hälften av kommunerna kan inte redovisa de ekonomiska resultaten för den kommunala hemtjänsten, däribland Stockholm och Linköping.

Kommunal hemtjänst får i praktiken högre ersättning per hemtjänsttimme än hemtjänstföretagen får, i samma kommun. Det snedvrider förutsättningarna för hemtjänsten och riskerar att leda till att de äldre som valt en privat hemtjänstutförare får sämre villkor för sin omsorg, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har ett antal förslag på hur detta kan förbättras. Indexera hemtjänstersättningen, efterhandsreglera ersättningen när underskott täcks upp i efterhand och en öppen redovisning av de ekonomiska resultaten i hemtjänsten för att undvika underprissättning.

Hälsa
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in