Sju föreningar redan bakom förslaget om Föreningarnas hus i Lindesberg

Av på 13 augusti, 2020

Sju föreningar och 13 privatpersoner ger sitt stöd till medborgarförslaget: “Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”. Därmed kommer medborgarförslaget att lämnas in 1 september med möjlighet fram till 31 augusti för fler att stödja förslaget.

Vill din förening och/eller du som privatperson också skriva under medborgarförslaget? Skicka ett mail senast 31 augusti med uppgift om namn, postadress (du måste vara skriven i Lindesbergs kommun), telefonnummer och epostadress till info@lindekultur.se som vidarebefordrar uppgifterna till initiativtagarna till detta förslag.

Observera att medborgarförslaget gäller alla föreningar i Lindesbergs kommun (idrotts-, kultur-, natur-, folkbildnings- och andra intresseföreningar som pensionärsföreningar och politiska partier).

Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson (S) i Lindesbergs kommun meddelar att ett förslag om Föreningarnas hus redan diskuteras med ett annat alternativ – men att det är bra med flera uppslag. Alternativet är inte Stadsskogsskolan (som tidigare nämnts som ersättning till Sandströms) – men Irja Gustafsson kan just nu inte berätta vad det är eftersom diskussioner pågår.

Gör gamla LIBO-kontoret till Föreningarnas Hus i Lindesberg
I april 2019 flyttade kommunala bostads- och fastighetsbolagen LIBO/FALAB till nya lokaler på Kristinavägen 20 i Lindesberg. Sedan dess har de gamla kontorslokalerna på Banvägen 28 stått tomma – och sedan en tid ligger fastigheten ute till försäljning. Därför kommer ett medborgarförlag att lämnas in om att göra om fastigheten till Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg.

Sju föreningar ger sitt stöd till medborgarförslaget:

Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening: Vi behöver ha ett nytt klubbrum då vårat just nu ligger på Sandströms som ska rivas inom en snar framtid. Vi är även intresserade av att göra gruppträningslokal i verkstadslokalen i garagelängan, under förutsättning att den går att anpassa till det ändamålet. Vi söker även en träningslokal för gruppträningspass som vi tror skulle passa jättebra i garaget, själva verkstaden. /Jenny Flygelholm
Naturskyddsföreningen Lindesberg: Det vore bra att kunna samla föreningar under samma tak med tilllgång till möteslokaler, föreläsningslokaler och möjligen förrådsutrymmen i någon mån. Även tillgång till skrivare och liknande skulle kunna vara önskvärt. /Jesper Hansson
Linde Bergslags Släktforskarförening: Styrelsen ställer sig positiva till medborgarförslaget om ett “Föreningarnas hus” i LIBO:s gamla lokaler. /Göran Jansson
Lindesbergs Fotoklubb /Gunnar Nilsson
Lindesbergs Konstförening /Rainer Hickisch
Bergslagens Spektakelteater: Vi har stort behov av fast lokal för vår verksamhet. /Björn Johansson
Lindesbergs Hembygdsförening: Vår förening har inget akut lokalbehov idag, men många kulturföreningar har långt större bekymmer. Vi anser det självklart att Lindesbergs kommun måste lösa föreningarnas behov av mötes- och konferenslokaler. Kommunen har på senare tid gjort stora satsningar på idrottsföreningarna. Det är på tiden att även kulturföreningarna, vilka har så stor betydelse för ett demokratiskt samhälle, får samma förutsättningar. /Göran Karlsson

Tretton privatpersoner ger sitt stöd till medborgarförslaget: Ann Charlotte Laudon-Tegerhult, Anna-Lena Karlsson, Calle Lindström, Gunilla Dovsten, Helena Falknäs, Henrik Andrén, Håkan Drugge, Monica Lehn Domnick, Ove Nordlander, Per Zetterlund, Rainer Hickisch, Stefan Jansson och Sven Carlsson.
…………………………

Medborgarförslag: Alla som är folkbokförda i Lindesbergs kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. För att ditt medborgarförslag ska behandlas ska det 1) vara skriftligt och märkt “Medborgarförslag”; 2) innehålla synpunkter eller förslag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde; 3) innehålla endast ett ämne; 4) inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd, det får heller inte strida mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person; 5) vara undertecknat av dig som lämnar in medborgarförslaget, du ska också skriva ditt namn och din adress. Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in