Sjukpenningtalet i augusti 2017

By on 26 september, 2017
Sjukpenningtalet fortsätter att minska i alla Sveriges län för både kvinnor och män, det är också sjunde månaden i rad som sjukpenningtalet totalt sett minskar. Sjukpenningtalet för augusti har jämfört med ett år bakåt minskat med 3,5 procent.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade sjukskrivningarna med 80 procent för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,1 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

– Vi kan konstatera att sjukpenningtalet tydligt vänder nedåt och nu gäller det att fortsätta fokusera. Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och inte minst arbetsgivarna behöver vara uthålliga och förutsägbara i sitt agerande, det är en förutsättning för att vi ska kunna få en låg och stabil sjukfrånvaro, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Fakta

  • Sjukpenningtalet i augusti 2017 är 10,4 dagar vilket är 3,5 procent lägre jämfört med ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med juli 2017
  • Ohälsotalet i augusti 2017 är 26,8 dagar vilket är 1,2 dagar lägre än ett år tidigare och 0,2 dagar lägre jämfört med juli 2017   
  • Antalet pågående sjukfall var i juni 2017 176 590  varav 70 976 hade pågått i mer än ett år

Vad är sjukpenningtalet och ohälsotalet?
Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login