Skogen i Svealand fortsatt försvagad efter torkan 2018

By on 29 mars, 2020
Foto: Yaman Albolbol, Skogsstyrelsen

Många skogsbestånd i Svealand som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre.

– Över hela landet såg vi under förra året fortsatta följder av torkan 2018 med nedsatt vitalitet och träd som drabbats av sekundära angrepp eller som dukat under helt. Det här kommer vi tyvärr att få leva med även 2020 med ökad risk för angrepp av insekter och svampskador, säger Hans Källsmyr, som var Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare under 2019.

I Skogsstyrelsens skaderapport för 2019 (finns under Dokument nedan) har alla rapporter och observationer som gjorts om skogsskador sammanställts. I stora delar av Svealand var den dominerade skadan förstås angreppen av granbarkborre och stormen Alfrida. Samtidigt är det är också tydligt att skogen fortfarande kämpar med torkskadorna från 2018. Skogsstyrelsens skadesamordnare i regionen vittnar om sekundära angrepp på torkstressade träd som i många fall medfört att träden dött. Det kan handla om svampskador som Diplodia och insektsangrepp av granbarkborre.

Plantor torkade bort

– Här behöver den skogsägare som vet med sig att torkan tagit hårt på skogen vara observant på andra angrepp och se över sin skog regelbundet, särskilt med tanke på den allvarliga situation vi har med rekordstora angrepp av granbarkborren förra året i södra och mellersta landet, säger Hans Källsmyr.

Från Sörmland kom rapporter om torkskador på plantor eftersom nederbörden varit mycket begränsad där under vår och sommar. Där har skogsägare inte sällan tvingats plantera om.

Under vår och försommar upptäcktes skador i stor omfattning på björkar i Sörmland och Örebro län. Skadorna orsakades av alhängemalen som åt upp knopparna på björkarna som såg kala ut under en period. Nya knoppar bildades som sedan slog ut och björkarna fick löv och såg återigen friska ut. Skadorna sågs även på al.

Granbarkborren största skadan

Betesskador av älg och annat vilt hanteras i en separat rapport. Utöver det var de tre största skadorna under 2019:

  • Granbarkborre i Götaland och delar av Svealand (7 miljoner kubikmeter).
  • Stormen Alfrida i Stockholm och Uppsala län (1,2 miljoner kubikmeter). Hårdast drabbat blev Stockholms län (550 000 kubikmeter), de östliga kommunerna Norrtälje, Vallentuna, Österåker.
  • Multiskadad skog i Norrbotten och Västerbotten. Hundratusentals hektar skog som drabbats av flera skador som betesskador av älg och flera olika sorters skadesvamp.

Uppgifterna baseras på skogsskadesamordnarnas egna fältobservationer, tips och information från kollegor, kontakter med skogsbrukets aktörer och skogsägare som har hört av sig med frågor och funderingar om skogsskador.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Skogsstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login