Små skolor slås ut av kraven i skollagen

Av på 2 maj, 2019
Arkivbild

Antalet små skolor har minskat stadigt sedan 2012. Under samma period har antalet skolor med över 400 elever ökat visar Dagens Samhälles sammanställning. Skollagen gör det svårt för de minsta skolorna att klara sig, säger experter.

Det är en utveckling som pågått länge, men skollagen från 2011 har drivit på den ytterligare.

I skollagen finns en hel räcka regler som sannolikt påskyndar försvinnandet av de minsta skolorna, säger Johan Henrik Bergström, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det handlar bland annat om kravet på behöriga och legitimerade lärare i ett läge där det råder stor lärarbrist. Små skolor, där det bara finns ett par lärartjänster, drabbas extra hårt av detta krav.

Skolverket har ingen synpunkt på storleken på skolor, men Anders Duvkär, chef på enheten för skolans organisation och ledning, har också sett att skollagens krav påverkar de minsta skolorna. Fler saker kan också spela in.

Diskussionen kring den ökade skolsegregationen kan vara en bidragande orsak till att de små skolorna blir färre, man slår ihop skolor för att minska skolsegregationen. 

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in