Stark återhämtning för restauranger 2021

By on 14 mars, 2022
Arkivbild

I takt med det förändrade pandemiläget har restaurangbranschen återhämtat sig rejält, i slutet av året var uppgången störst för hotellrestaurangerna.

Under det fjärde kvartalet 2021 ökade försäljningen i restaurangbranschen med 55 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, visar senaste restaurangindex.

– De utvecklingstal vi ser nu visar på en återhämtning i restaurangbranschen från de historiskt låga nivåerna under pandemins första år. Den totala försäljningen i branschen under helåret 2021 var dock fortfarande lägre än 2019, säger Jonas Rutberg, statistiker på SCB.

Alla restaurangvarianter som ingår i SCB:s restaurangindex ökade sin försäljning under fjolårets sista kvartal jämfört med samma period 2020.

Bäst gick det för hotellrestauranger, vars försäljningsvolym ökade med 141 procent. Personalrestaurangernas försäljning steg med 86 procent och nöjesrestauranger/pubar ökade sin försäljningsvolym med 82 procent.

Omsättningen för den totala restaurangförsäljningen låg på ungefär samma nivå som motsvarande kvartal under 2019.

Restaurangernas omsättning i miljarder kronor, fjärde kvartalet

Typ av restaurang 2019 2020 2021 Volym förändring i % 2020-2021
Hotellrestauranger 4,4 1,5 3,8 141
Caféer, konditorier 2,3 1,6 2,3 44
Snabbmatsrestauranger 4,6 4,4 5,5 22
Lunch- och kvällsrestauranger 16 11,7 17,6 47
Trafiknära restauranger 2,2 1,2 2,3 83
Nöjesrestauranger, pubar, barer 5,7 2,6 4,8 82
Personalrestauranger 1,1 0,6 1,1 86
Totalt 36,6 23,6 37,5 55

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa SCB
Fakta: Om statistiken
Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram av SCB i samarbete med Visita, Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Livsmedelsgrossisterna.

You must be logged in to post a comment Login