Stark lokal närvaro i Ljusnarsbergs kommun ger resultat

Av på 10 mars, 2021
Bild: Polisen

Under hösten 2020 startade lokalpolisområde Lindesberg en områdespolisgrupp i Ljusnarsberg för att börja jobba mer fokuserat med den höga brottsligheten i kommunen. Ett arbete som har gett goda resultat.

 Tobias Jansson, gruppchef för områdespolisgruppen, berättar mer om lägesbilden i kommunen:

– Vi ser effekter av den sociala utsattheten som förhållandevis många av kommunens invånare lever i. Det tar sig bland annat uttryck i olika former av missbruk, skadegörelser och ordningsstörningar i den offentliga miljön. Vi ser också en fortsatt hög inflyttning av personer som lever i social utsatthet, där de låga fastighetspriserna kan vara en orsak. Detta är också något som utnyttjas för kriminell verksamhet där personer köper billiga fastigheter för att använda till exempelvis cannabisodlingar.

Samverkan ger positiva effekter
Tobias menar att man måste jobba långsiktigt för att komma tillrätta med problembilden där en nära samverkan med bland annat socialtjänst, skola och kommunens invånare är otroligt viktigt.

– Jag tycker att vi tillsammans med kommun och invånare redan uppnått positiva resultat och effekter. Ett exempel är att vi tillsammans med socialtjänst och beroendecentrum har utvecklat en metod för att identifiera individer i missbruk och sätta dem i kontakt med beroendevård.

En effekt av detta arbete är att antalet polisanmälningar avseende narkotikabrott har ökat.  

– Detta beror helt enkelt på att vi jobbar mot narkotikaproblematiken, bland annat genom att rapportera individer för olika typer av narkotikabrott. Likaså har vi gjort tillslag mot lokala kriminella aktörer som frihetsberövats och sannolikt har kännbara påföljder att vänta, säger Tobias.

Riktade insatser mot ordningsstörning och skadegörelse
Skadegörelse genom klotter var förhållandevis högt inom kommunen innan områdespolisgruppen kom på plats.

– Vi har gjort insatser mot den problematiken vilket resulterat i att vi anser oss ha god kännedom om vilka individer som står för större delen av dessa brott och vi har även inlett förundersökningar kopplat till detta. Vi kan se att antalet anmälningar gällande skadegörelse genom klotter har minskat kraftigt efter detta, berättar Tobias. 

Gruppen har även gjort insatser mot ordningsstörningar i den offentliga miljön som har resulterat i flertalet avvisningar och utfärdade böter.

Stort behov av tips och iakttagelser från invånarna
Tobias lyfter invånarnas engagemang som en framgångsfaktor.

– Polisen är viktig för Ljusnarsberg, och minst lika viktiga är Ljusnarsberg och dess invånare för oss. Tack vare tips från allmänhet har vi under hösten och vintern bland annat gjort större narkotikabeslag, inlett förundersökningar gällande skadegörelse genom klotter och rapporterat individer för rattfyllerier och drograttfyllerier.

Problematiken med att kriminella utnyttjar de låga fastighetspriserna i kommunen för att exempelvis etablera cannabisodlingar är ytterligare ett område där polisen har stort behov av allmänhetens tips.

– Om man har en ”magkänsla” eller konkreta iakttagelser på att det är något som inte stämmer med en fastighet eller en fastighetsägare är vi jätteintresserade av detta. Kom in till oss på polisstationen i Kopparberg under våra öppettider eller lämna tips via 114 14 eller på polisen.se.

Länet
Örebronyheter

Källa: Polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in