Stark medvind för svensk fastighetsmarknad första kvartalet

Av på 14 april, 2019
Arkivbild

Stark medvind för svensk fastighetsmarknad första kvartalet, utländska kapitalet fortsätter att flöda in.

Färsk statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha visar att transaktionsvolymen på den kommersiella svenska fastighetsmarknaden ligger på ”All time high”-nivå. Redan ett kvartal in på det nya året uppgår transaktionsvolymen till 39 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period 2018 och utgör den högsta nivån sedan finanskrisen 2008. Det innebär att de senaste tolv månaderna har affärer till ett värde av 190 miljarder kronor omsatts. Det segment som omsatte mest sett till volym var kontor med en andel på 32 procent. Hittills har vi inte kunnat se några tecken på den inbromsning av fastighetsmarknaden som många befarat, säger Kristina Andersson global analyschef på Datscha.

Utlandskapital fortsätter att driva svensk fastighetsfest
Statistiken visar att intresset från utländska investerare är fortsatt starkt. Hela 37 procent av volymen kommer från utländsk kapital under första kvartalet i 2019. Ser man till nettokapitalinflödet av det utländska kapitalet så uppgår det till heka 7 miljarder sek . Trendbrottet kom 2017, då nettokapitalinflödet visade på positiva siffror efter många år där utflödet av utländskt kapital var större än inflödet.

Det alltjämt låga ränteläget skapar stora kapitalflöden till länder med ekonomisk tillväxt. Dessutom har den svenska valutan försvagats, vilket skapat nya möjligheter och gjort Sverige till en het marknad för utländska investerare, säger Kristina Andersson.

Kontor mest eftertraktade fastighetstypen
Kontor stod för den högsta transaktionsvolymen med 12,5 miljarder kronor . Med 28 procent av affärsvärdet var logistik- och industrifastigheter näst största segmentet. Vilket motsvara en ökning med 275 procent jämfört med motsvarande period 2018 och är det segment som växte snabbast.

– Kvartalets största affär skedde inom just logistiksegmentet när amerikanska Prologis förvärvade 13 logistikfastigheter för 3,8 miljarder kronor från Alecta och Bockasjö i månadsskiftet mars/april. En stor kontorsaffär är Blackstone och Scius Partners förvärv av fastigheten Skjutsgossen 12 på Södermalm i Stockholm från AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Affären genomfördes i mars med ett underliggande fastighetsvärde på dryga 2 miljarder, säger Kristina Andersson.

Hetaste områdena för affärer
Förstaplatsen när det gäller geografiska marknader tar som vanligt Storstockholm. Volymen slutar på 14,3 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2018. Storgöteborg har också en stark utveckling med affärer värda hela 6,3 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 117 procent jämfört med samma period 2018. I Stormalmö gjordes affärer för på 4,3 miljarder kronor.

– En stor affär som gjorts i Göteborg är Söderport och NRP som sålde Volvo Cars globala centrallager, med fastighetsbeteckningen Sörred 7:20, i Torslanda till Allianz och CBRE GIP. Bedömt försäljningspris ligger på knappt 1,5 miljarder kronor, säger Kristina Andersson.

Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2019
Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2019 enligt Kristina Andersson. Trots påbörjade räntehöjningar från Riksbanken bedöms fastigheter vara ett fortsatt intressant placeringsalternativ och utländska investerare fortsätter att lockas av Sverige som i ett internationellt perspektiv uppfattas som politiskt stabil marknad. Men även den svenska kronans svaga utveckling ger extra skjuts till det utländska intresset.

– Det finns dock stora frågetecken kring ett viktigt marknadssegment, menar Datscha. Den privata bostadsmarknaden har haft ett svajigt år med en sjunkande byggtakt.Regeringen sänkte prognosen för BNP-tillväxten från 2,1 procent till 1,6 procent för 2019 i april i år. Anledningar till detta är bland annat Storbritanniens utträde ur EU, amerikansk handelspolitik samt just osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden. Efter att bostadsrättsmarknaden svajat rejält det senaste året så har svårsålda bostäder ombildats till hyresrätter istället, avslutar Kristina Andersson.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in