Stöd för kravet på gottgörelse från Fifa

By on 19 september, 2022
Foto: Amnesty International

Qatar: Ny global enkätundersökning visar stöd för kravet på gottgörelse från Fifa till migrantarbetare som arbetat med VM

  • Nästan tre fjärdedelar (73 %) av de tillfrågade vuxna personerna i 15 olika länder stöder förslaget att Fifa ska använda intäkterna från fotbolls-VM för gottgörelse till migrantarbetare som drabbats under arbetet inför turneringen
  • Mer än två tredjedelar (67 %) vill att deras nationella fotbollsförbund ska uttala sig offentligt om de människorättskränkningar som förknippas med herrarnas fotbolls-VM i Qatar
  • Fifa bör upprätta ett åtgärdsprogram innan fotbolls-VM startar den 20 november 2022

En ny global enkätundersökning som genomförts på uppdrag av Amnesty International visar att nästan tre fjärdedelar (73 %) av de tillfrågade vuxna personerna i de undersökta länderna står bakom förslaget att Fifa ska använda intäkterna från VM för gottgörelse till migrantarbetare som drabbats under sitt arbete inför herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022. Stödet är ännu högre bland dem som planerar att se minst en match under turneringen (84 %).

YouGov-undersökningen, som omfattade fler än 17 000 vuxna personer i 15 länder, visade också att en överväldigande majoritet (67 %) vill att deras nationella fotbollsförbund ska uttala sig offentligt om de människorättskränkningar som förknippas med herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022, bland annat genom att ställa sig bakom förslaget på gottgörelse till migrantarbetare.

– Dessa resultat sänder ett tydligt budskap till ledningen inom fotbollsbranschen. Över hela världen står människor enade i sin önskan att Fifa ska ta ett steg framåt och ge viss gottgörelse för det lidande som migrantarbetarna i Qatar utsatts för. De vill också se sina nationella fotbollsförbund inta en mycket tydligare hållning, säger Steve Cockburn, Amnestys chef för ekonomisk och social rättvisa.

– Med mindre än 50 dagar till avspark tickar klockan. Men det finns fortfarande tid för Fifa att göra det rätta. Supportrarna vill inte ha ett VM som är besudlat av brott mot mänskliga rättigheter. Det förflutna kan inte göras ogjort, men ett gottgörelseprogram är ett tydligt och enkelt sätt för Fifa och Qatar att ge åtminstone en viss upprättelse till de hundratusentals arbetare som gjort den här turneringen möjlig.

Resultaten stöder kampanjen #PayUpFIFA som lanserades av en koalition av människorättsorganisationer – däribland Amnesty – supportergrupper och fackföreningar i maj 2022 som uppmanar Fifa att avsätta en fond för att gottgöra arbetare och förhindra framtida människorättskränkningar. Koalitionen kräver att Fifa avsätter minst 440 miljoner dollar till fonden – lika mycket som Fifa delar ut i prispengar vid ett VM. Fifa kommer att tjäna uppskattningsvis 6 miljarder USD i intäkter från turneringen.

Efter lanseringen av kampanjen har Fifa meddelat Amnesty att man överväger förslaget, men något offentligt svar har ännu inte presenterats.

Kampanjen #PayUpFIFA har också lyft fram att de nationella fotbollsförbunden har ett ansvar enligt internationella normer för mänskliga rättigheter att ge gottgörelse till migrantarbetare efter deras deltagande i fotbolls-VM. Även om det belgiska, danska, nederländska, engelska, tyska, norska och norska fotbollsförbunden hittills har uttryckt sitt stöd för principen om gottgörelse när journalister frågat dem, har inget fotbollsförbund ännu gjort ett officiellt uttalande där de specifikt uppmanar Fifa att inrätta ett sådant gottgörelseprogram.

Globalt stöd

YouGovs enkätundersökning besvarades av 17 477 vuxna personer i Argentina, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Kenya, Mexiko, Marocko, Nederländerna, Norge, Spanien, Schweiz, Storbritannien och USA. Av dessa svarade 54 % att avser att titta på minst en match under VM.

Nästan tre fjärdedelar (73 %) av de tillfrågade – och 84 % av dem som troligen kommer att se minst en VM-match – sa att de skulle stödja förslaget att Fifa ska använda en del av de pengar som genereras av VM 2022 för gottgörelse till de migrantarbetare som drabbats under förberedelserna av turneringen. Det starkaste stödet kom från Kenya, där 93 % av de tillfrågade stödde förslaget. Tusentals kenyaner arbetar i Qatar där Amnesty har dokumenterat många övergrepp, bland annat tvångsarbete för kenyanska säkerhetsvakter, byggnadsarbetare och hushållsarbetare.

Stödet för gottgörelse översteg tre fjärdedelar i Mexiko (86 %) och även i Spanien (83 %), Argentina (82 %), Schweiz (81 %), Finland (79 %) och Belgien (77 %), medan stödet bland troliga VM-tittare var ännu högre – över 80 % i 11 av de 15 länderna. Endast 10 % av de tillfrågade svarade att de skulle motsätta sig att Fifa betalar ut ersättning, medan resterande 17 % sade att de inte visste hur de skulle ta ställning.

Mer än två tredjedelar (67 %) av de tillfrågade vill att deras nationella fotbollsförbund ska uttala sig offentligt om de människorättsproblem som förknippas med herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022, bland annat genom att kräva gottgörelse för migrantarbetare. Stödet är högst i Kenya (93 %) och över 70 % i Spanien (74 %), Finland (71 %), Mexiko (71 %), Frankrike (70 %), Norge (70 %), Schweiz (70 %) och Storbritannien (70 %). Stödet var återigen högre (71 %) bland dem som troligen kommer att titta på minst en match i turneringen.

#PayUpFIFA

Sedan 2010, då Fifa tilldelade Qatar herrarnas fotbolls-VM 2022 utan några krav på förbättringar av arbetsskyddet, har hundratusentals migrantarbetare utsatts för olika former av kränkningar av sina mänskliga rättigheter när de har arbetat med att bygga och underhålla arenor, hotell, transporter och annan infrastruktur som krävs för att arrangera turneringen.

Amnesty uppmanar Fifa och Qatar att inrätta ett åtgärdsprogram i samverkan med arbetstagare, fackföreningar, Internationella arbetsorganisationen ILO och civilsamhället. Programmet bör upprättas och ett inledande möte hållas mellan de centrala aktörerna innan turneringen startar den 20 november 2022.

Förutom att programmet ska täcka en rad gottgörelsekostnader, inklusive ersättning för obetalda löner, de skyhöga rekryteringsavgifterna som hundratusentals arbetstagare har betalat, samt gottgörelse för skador och dödsfall, bör det även stödja initiativ för att skydda arbetstagarnas mänskliga rättigheter i framtiden.

Bakgrund

Sedan 2018 har Qatar infört en rad viktiga arbetsreformer som syftar till att förbättra arbetstagarnas rättigheter, men bristen på verkställighet innebär att allvarliga missförhållanden kvarstår. Förbättringar för arbetare på officiella Fifa-anläggningar, såsom arenor, infördes också 2014 via Supreme Committee’s Worker Welfare Standards, men dessa standarder respekteras inte fullt ut och omfattar endast en minoritet av de hundratusentals arbetare som arbetar på VM-relaterade projekt.

Ett positivt initiativ som lanserades 2018 av Supreme Committee for Delivery & Legacy, den kommitté i Qatar som ansvarar för att organisera VM, omfattar ett avtal med entreprenörer på officiella VM-platser om att ersätta rekryteringsavgifterna för 48 000 arbetstagare. Detta avtal omfattar dock inte de hundratusentals arbetstagare som arbetar med andra infrastrukturprojekt, såsom transporter, allmännyttiga tjänster och hotell, som är viktiga vid ett VM.

Alla siffror, om inget annat anges, kommer från YouGov Plc. Det totala urvalet bestod av 17 477 vuxna. Fältarbetet genomfördes mellan den 16 augusti och den 6 september 2022. Undersökningen genomfördes online. Siffrorna har viktats och är representativa för alla vuxna personer i de undersökta länderna (18 år och äldre).

Världen | Qatar
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login