Stöd till drabbade av ”supertyfonen” Rai i Filippinerna

Av på 6 januari, 2022
Foto: Islamic Relief

Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen slog in över land i Filippinerna för två veckor sedan. Biståndsmyndigheten Sida har beviljat ett stöd på 4,5 miljoner kronor till 11 750 drabbade genom organisationen Islamic Relief som finns på plats. Under tre månader ska de drabbade få förnödenheter som kärl för matlagning, rent vatten, tvål, reparationskit för att ordna med tak över huvudet, skyddsutrustning mot covid-19, samt skydd mot våld och övergrepp.

– Filippinerna är ett av världens mest drabbade områden av klimatförändringar och drabbas ofta av tyfoner. Runt 631 000 människor har förlorat eller tvingats lämna sina hem och tillhörigheter, och behöver nu snabb hjälp för att deras situation inte ska förvärras ytterligare, säger Elisabet Hedin, biträdande chef för humanitära enheten på Sida.

Det är nu drygt två veckor sedan som Filippinerna drabbades av tyfonen Rai, den femtonde under 2021, och hårdast drabbade är ögrupperna Vinsayas och Mindanao. Denna gång slog tyfonen in över land vid nio tillfällen med mycket kraftiga vindar på upp emot 260 km/tim, vilket orsakade stor förödelse. Träd drogs upp med rötterna och elledningar blåste ner, och enorma regnmängder ledde till översvämningar och jordskred. Vid en jämförelse med de cykloner som drabbar Atlanten, motsvarar Rai’s vindstyrka en orkan av kategori fem, som är högsta kategorin på skalan.

I tyfonens spår har drygt 478 000 hem helt eller delvis förstörda, hundratals människor har omkommit och många skadats i samband med tyfonen och 2,6 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd.

– Många är fattiga sedan tidigare och har dessutom drabbats hårt av de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin så att nu också drabbas av tyfonen är väldigt allvarligt, säger Elisabet Hedin.

Tyfonen Rai har ytterligare förvärrat de negativa effekterna på ekonomin av covid-19 i de drabbade samhällena som behöver mat, vatten, tak över huvudet och skydd efter nödsituationen. Tyfonen har inneburit stor skada och förluster inom fiske och jordbruksproduktionen vilket kommer att minska tillgången till mat i områdena. Därför är det också viktigt att få igång jordbruket igen för att kunna odla grödor.

Sidas stöd på 4,5 miljoner beviljades genom fonden för snabba insatser vid humanitära akuta katastrofer. Dessa stöd fördelas på olika organisationer som Sida tidigare samarbetat med och känner till väl.

Islamic Reliefs insatser kommer att fokusera på bland annat tryggad livsmedelsförsörjning, tillgång till rent dricksvatten, hygien, nödlogi och reparationer,samt psykosocialt stöd och skydd mot våld och övergrepp. Målet är att nå 11 750 personer i 2 350 hushåll i den mindre uppmärksammade men hårt drabbade provinsen Surigao Del Norte.

Världen | Filippinerna
Örebronyheter

Källa: Sida

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in