Stödpaket för barn i Ukraina och Moldavien

By on 22 maj, 2024
Arkivbild

Regeringen presenterar ett stödpaket, för barn i Ukraina och Moldavien. Man har beslutat om totalt 105 miljoner kronor i stöd för att stärka barnets rättigheter, samt öka skyddet för barn i Ukraina och Moldavien.

Därtill har Sverige genom Sida beslutat om 30 miljoner kronor till Rädda Barnens arbete i Ukraina. Stöden bidrar till att stärka barns välfärd och tillgång till trygg omsorg i en oerhört allvarlig humanitär situation.

– Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har allvarliga konsekvenser för barns psykiska och fysiska hälsa och deras tillgång till grundläggande samhällstjänster. För regeringen och Sverigedemokraterna är det därför avgörande att bidra med stöd för att barnen ska få tillgång till så grundläggande saker som rent vatten, värme, psykosocialt stöd och tak över huvudet. Genom vårt nya stöd till Unicef arbetar vi också för att motverka familjeseparation och bidrar till att barn får en tryggare omsorg både i Ukraina och i Moldavien, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

– Att med hjälp av breda insatser stötta Ukraina på flera olika vis är i förlängningen avgörande för deras motståndskraft. Vi måste se till att stötta där vi kan och det är särskilt viktigt att hjälpa dem som riskerar fara mest illa, säger Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg.

– Barn drabbas särskilt hårt i krig och konflikt. Att många barn i Ukraina är svårt traumatiserade, både fysiskt och psykisk, är ingen överraskning. Men även det överhängande hotet mot Moldavien tär på alla som bor där, även barn. Barnen i dessa länder behöver professionellt stöd, både medicinsk hjälp efter skador, men inte minst för att bearbeta sina intryck från krigets fasor. Samtidigt är resursbristen stor. Därför är det viktigt att Sverige nu ökar bidraget för att stärka stödet till barns skydd och välbefinnande, säger Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

– De här barnen är både Ukrainas och Europas framtid. Vårt stöd ska stärkas och fortsätta så länge det behövs, säger Joar Forssell, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna.

….

Om stödpaketet

Unicef – 105 miljoner kronor
Insatsen bidrar till att Ukraina och Moldavien utvecklar integrerade barnskyddsystem genom förbättrad förvaltning och utvecklade sociala tjänster, ska kunna stödja och hålla ihop familjer, vid behov placera barn i familjehemsbaserad omsorg, samt möjliggöra en övergång från institutionsbaserade vårdsystem.

Rädda Barnen – 30 miljoner kronor
Insatsen bidrar till att svara upp mot de mest allvarliga och akuta behoven för barn med fokus på de värst drabbade områdena. Stödet inkluderar grundläggande förnödenheter såsom tillgång till vatten och värme, men också utbildningsstöd och psykosocialt stöd. Insatsen har beslutats av Sida.

Insatserna i detta stödpaket finansieras inom biståndsbudgeten.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login