Stort intresse för chatterapi hos unga vuxna

Av på 14 november, 2020

Onlineterapi-företaget Mendly, som erbjuder terapi via chatt, ser en stor ökning i antalet patienter. Flera tusen har använt tjänsten och antal vårdtillfällen har ökat kraftigt med 40% under hösten. Chatterapi attraherar framförallt unga vuxna som är vana att kommunicera via chatt och sms. Med rådande coronakris och skärpta restriktioner lär efterfrågan inte minska.

Att kommunicera via chatt blir allt vanligare i Sverige och är efter e-post det mest populära kommunikationssättet på internet. Framförallt sker en ökning hos den yngre delen av befolkningen och nästan alla (97%) upp till 35 år använder sig av chatt.

Mendly tillhandahåller KBT-inriktad terapi via just chatt och ser en enorm efterfrågan. Tjänsten har använts av tusentals patienter sedan starten i december 2019 och i nuläget har man ständigt över 1000 aktiva patienter. Intresset är störst bland unga vuxna och cirka 70 procent av användarna är mellan 18-30 år.

“Vi lever i en uppkopplad värld och vår tjänst är ett sätt att modernisera terapi. Den psykiska ohälsan ökar i samhället, framförallt hos unga, och vi har skapat en tjänst som är flexibel och tillgänglig för att kunna hjälpa fler.” Säger Sebastian Ralph, VD och grundare av Mendly

Enligt en undersökning Mendly gjorde 2019 anser unga i åldern 18-30 år i högre utsträckning att det är tabu att gå i terapi, vilket kan leda till onödigt lidande. Studier visar nämligen att stöd i ett tidigt skede leder till minskat lidande för individen över tid. Även kostnaderna för samhället blir lägre vid tidiga insatser tack vare ett minskat behov av psykiatrisk vård och sjukskrivningar. Mendly har som ambition att bidra till att motverka stigman i samhället kring att söka professionell psykologisk hjälp.

“Vi sänker trösklarna och fångar upp de som annars av olika anledningar inte hade sökt sig till traditionell terapi. Vi vill hjälpa Rasmus 21 år, plåtslagaren från Sollefteå, som aldrig pratat om sina känslor.” säger Sebastian Ralph.

Tidigare har man trott att det varit avgörande att sitta i samma rum för att terapi ska fungera. Dock visar forskning de senaste tio åren att KBT-behandling över internet är lika effektiv som terapi face-to-face.

“Att sitta framför en person och dela med sig av sitt innersta kan vara svårt, därför kan det underlätta att få göra det hemifrån i sin egna trygga miljö. Många upplever just att distansen ger en trygghet, vilket gör att man kan vara öppen och ärlig.” säger Eric Andrén, CTO och medgrundare av Mendly

Nu under pandemin har tjänsten många fördelar enligt Eric.

“Med vår tjänst behöver du inte ta dig någonstans och du behöver inte heller sitta avskilt som vid videosamtal med en terapeut. Hos oss kan man gå i terapi på ett mer diskret sätt eftersom all kontakt sker genom meddelanden.” Säger Eric Andrén.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Mendly

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in