Svalt intresse bland fastighetsägare

By on 28 september, 2017
Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg, använda en brygga eller ta vatten från en brunn. Foto: Katinka Igelberg

Svalt intresse bland fastighetsägare för att behålla gamla servitut när Fastighetsregistret rensas.

Lantmäteriet planerar att rensa bort en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter ur Fastighetsregistret. Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna verkar svalt – särskilt i Gotlands, Västra Götalands, Uppsala, Södermanlands och Västernorrlands län. Där har endast två procent eller färre av servituten förnyats på begäran av fastighetsägarna.

Under 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av gamla och inaktuella avtalsservitut och nyttjanderätter ur Fastighetsregistret. Det rör sig om uppgifter som är inskrivna före 1 juli 1968 och fastighetsägare som vill att uppgifterna ska finnas kvar i Fastighetsregistret måste själv begära att de förnyas.

Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara 44 000 blivit förnyade.

– Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger.

Kan få betydelse om fastigheten byter ägare
Rensningen i Fastighetsregistret grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018.

– Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder i och för sig inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men det kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Officialservitut berörs inte
Servitut som kommit till genom en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas. Förnyelse av inskrivningar behöver inte heller göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

– Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet, där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

Så här många servitut hade förnyats i Fastighetsregistret i september 2017:

Län Totalt antal avtalsservitut inskrivna före 19680701 Antal förnyade Antal förnyade (%)
STOCKHOLM 154 213 14 442 9%
UPPSALA 24 077 520 2%
SÖDERMANLAND 17 118 356 2%
ÖSTERGÖTLAND 16 729 556 3%
JÖNKÖPING 10 714 795 7%
KRONOBERG 6 841 1 065 16%
KALMAR 16 534 2 761 17%
GOTLAND 1 235 10 1%
VÄSTERBOTTEN 30 120 2 194 7%
BLEKINGE 9 350 3 103 33%
SKÅNE 42 776 3 880 9%
HALLAND 23 337 2 604 11%
VÄSTRA GÖTALAND 109 457 1 974 2%
VÄRMLAND 20 958 1 231 6%
ÖREBRO 19 630 1 102 6%
VÄSTMANLAND 15 153 1 726 11%
NORRBOTTEN 16 948 969 6%
DALARNA 10 883 1 044 10%
GÄVLEBORG 30 394 1 394 5%
VÄSTERNORRLAND 79 950 1 252 2%
JÄMTLAND 20 482 807 4%
Summa totalt: 676 899 43 785 6%

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login