Svenska Läkaresällskapet utlyser 1 miljon kronor till klinisk forskning om Covid-19

By on 17 april, 2020

Covid-19 pandemin har överraskat samhället. Kunskapen och förståelsen för sjukdomen är i sin linda. Svenska Läkaresällskapet vill därför utlysa 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona, inklusive kliniska iakttagelser, patientfall och uppföljning. Medel får användas för egen tid, material, databasbehandling och laboratorieanalyser.

– Behovet av ny kunskap kring covid-19 är stort och kräver särskilda och omedelbara forskningssatsningar. Många studier pågår runt om i världen och vi vill med vårt bidrag uppmuntra och stödja forskning på klinisk nivå, säger Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning.

Sista dag att ansöka om anslag är den 30 april 2020. Behörig att söka är disputerad läkare, företrädesvis medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Svenska Läkaresällskapet

You must be logged in to post a comment Login