Svenska ledningsgrupper saknar digital kompetens

By on 24 december, 2018
Arkivbild

Det råder en stor brist på digital kompetens bland svenska företag. I alla fall om man ska tro svenska företagsledare. I Svea Ekonomis senaste Novus-undersökning uppger var tredje företagsledare att deras ledning inte har tillräcklig digital kompetens för att hantera de utmaningar digitaliseringen medför. Det visar sig även att var femte företag tror att den bristande kompetensen i hög eller ganska hög grad begränsar deras verksamhet.

Just nu pågår en omfattande strukturomvandling som drivs av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller och spelplaner för företag. Omställningen innebär både möjligheter och utmaningar. Digital kompetens är därmed en nyckelfaktor i denna förändring. När Svea Ekonomi frågade svenska företagsledare hur det såg ut med den digitala kompetensen i bolagets ledningsgrupp svarade 3 av 10 att ledningen inte har tillräcklig digital kompetens för att hantera de utmaningar som digitaliseringen medför.

– För att vara konkurrenskraftig i dagens samhälle spelar digital kompetens en betydande roll. Finns den finns också stora möjligheter till både utveckling och tillväxt. Efter 37 års erfarenhet i branschen märker vi att företag som tidigt integrerade digitaliseringen i sin affärsstrategi får fler affärer och har en konkurrensfördel mot de företag som är mindre förändringsbenägna, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

Spotify slog ut CD-skivan. Uber stöpte om taxibranschen och Netflix konkurrerade ut traditionella videobutiker. Det är bara några exempel på hur digital teknik ritat om spelplanen för varor och tjänster och hur pass viktigt det är att inte släpa efter i utvecklingen. I Svea Ekonomis Novus-undersökning framkommer det att 20 procent av de tillfrågade företagsledarna tycker att bristen på digital kompetens i hög eller ganska hög grad begränsar företagets produkt- och tjänsteutveckling. 73 procent anser att det i låg eller mycket låg grad begränsar utvecklingen.

– Digitalisering är ett sätt att effektivisera affärer, öka kundnöjdheten och hitta nya lösningar som förenklar det dagliga arbetet. Vi jobbar målinriktat för att hjälpa företag att uppnå dessa positiva effekter som digitaliseringen medför. När handeln inte är låst till en fysisk plats öppnas fler möjligheter till affärer och som företagare gäller det att fånga upp den efterfrågan. Självklart är det faktorer som främjar både försäljning och kundnöjdhet, vilket borde ligga i varje företagsledares intresse, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi mellan den 3–31 maj 2018. Respondenterna bestod av VD/ekonomichef/ekonomidirektör på privata företag runtom i Sverige med en eller flera anställda. Totalt genomfördes 1 000 telefonintervjuer.


Anser du att ledningen i ert företag har tillräcklig digital kompetens för att hantera de utmaningar som digitaliseringen medför?

  Totalt
Ja 64 %
Nej 32 %
Vet ej 5 %

 I vilken grad skulle du säga att bristen på digital kompetens begränsar er produkt- och tjänsteutveckling?

  Totalt
I mycket hög grad 3 %
I ganska hög grad 17 %
I ganska låg grad 39 %
I mycket låg grad 34 %
Har ej brist på digital kompetens 5 %
Har ej behov av utveckling av produkter/tjänster 1 %
Vet ej 3 %

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login