Svenskarna och sömnen 2022

By on 15 december, 2022
Arkivbild

Året börjar gå mot sitt slut och det svenska sömnappföretaget Sleep Cycle har analyserat sömndata som visar hur de svenska app-användarna har sovit under de senaste tolv månaderna, i jämförelse med samma period föregående år.

Rapporten baseras på närmare 4 miljoner analyserade sömnnätter och omfattar svenska användare av Sleep Cycle, som godkänt att deras sömndata används för analyser i anonymiserad form.

Mindre sömn trots tidigare läggdags

Analysen visar att svenska användare i genomsnitt sov 7:22 timmar per natt i år, drygt tre minuter mindre än förra året. Den genomsnittliga tiden för läggdags var kl. 23:38, vilket är drygt två minuter tidigare än samma period året innan. “I år” definieras i texten som 2022-11-01 – 2021-11-01 och “förra året” 2021-11-01 – 2020-11-01.

Analysen visar att både män och kvinnor sover runt tre minuter mindre i år än de gjorde förra året. En jämförelse mellan könen visar också stora skillnader i sömnvolym där kvinnor i genomsnitt sover betydligt mer än män. Sammantaget är skillnaden över 18 minuter.

Sömndatan visar att män både går till sängs senare och stiger upp tidigare än vad kvinnor gör. Värt att notera är att kvinnor i de yngre åldersspannen (18 – 35 år) i snitt sovit mindre än de gjorde förra året, medan kvinnor 65+ sovit närmare 3 minuter mer i år än tidigare år.

– Studier kring sömnen hos kvinnor och män i bl.a. USA har visat att kvinnor sover mer än män, men att kvaliteten på sömnen hos kvinnor är lägre än den är hos män. Att kvinnor sover mer skulle kunna vara relaterat till detta, att den extra sömnen är en kompensation för lägre kvalitet, säger Li Åslund, psykolog och sömnexpert på Sleep Cycle.

Något mindre guld i mund i år

Medan Sleep Cycles sömnapp automatiskt registrerar sömntid, snarkningar och sömnprat, behöver användare själva uppge vilket humör de har när de vaknar, i appen. En analys av visar att morgonhumöret har sjunkit något i år bland både kvinnor och män, när man jämför med föregående år.

Det bästa morgonhumöret har personer i åldern 18 – 24 år haft under året, men det är inte de äldsta åldersgrupperna som har det sämsta morgonhumöret, där hittar vi istället personer mellan 35 – 44 år.

Ökning i snarkningar med drygt 57 procent – kvinnor över 65 år snarkar mest

Det kanske mest utmärkande resultatet från analysen är att snarkningar på bara ett år blivit betydligt vanligare för såväl kvinnor som för män. Svenskarna snarkade i genomsnitt 44 minuter i år vilket kan jämföras med 28 minuter förra året. Detta motsvarar en ökning på mer än 57 procent.

Män snarkar mer än kvinnor (48 minuter jämfört med 40 minuter), men kvinnor har ökat mer när det kommer till tiden dem snarkar. Deras procentuella ökning i snarkande var 60 procent i år jämfört med förra året, vilket är större än männens ökning om 45 procent.

Skillnaden mellan åldersgrupper är betydligt större än skillnaden mellan könen. Och de allra främsta snarkarna, alla kategorier, är kvinnor över 65 år, vilka i genomsnitt snarkade drygt 1 timme och 28 minuter per natt i år (54 procent längre än förra året). Samma åldersgrupp snarkar mest även bland män, 1 timme och 15 minuter i år (44 procent längre än förra året).

– Forskning kring snarkning har visat att män snarkar mer än kvinnor, men få studier använder sig av den typ av objektiva data som Sleep Cycle gör (ljudinspelningar). Kvinnor är i regel mer lättstörda än män när det sover och har därför en större tendens att uppmärksamma mäns snarkande. En förklaring till skillnaden mellan data från Sleep Cycle och forskningsstudier inom området skulle därigenom kunna bero på att kvinnors snarkande inte uppmärksammas i samma utsträckning av deras manliga partners och uppmanas således inte till att söka vård på samma sätt som män. Om detta stämmer skulle kvinnors snarkande vara ett tillstånd som i nuläget är underdiagnostiserat, säger Li Åslund.

Hälsa
Örebronyheter

Källa Sleep Cycle

You must be logged in to post a comment Login