Svenskarnas syn på växtbaserad fika

By on 3 oktober, 2023

Svenskarnas syn på växtbaserad fika, och vinsterna för klimatet. På Kanelbullens dag den 4 oktober säljs cirka nio miljoner kanelbullar. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning utförd av Flora att majoriteten av svenskarna inte prioriterar miljön när de väljer fika, smaken går först.

Det vill Flora råda bot på och lanserar nu Flora Plant B+tter, ett växtbaserat alternativ till smör med 68% lägre klimatpåverkan* som inte kompromissar med smaken. Skulle alla de kanelbullar som säljs på Kanelbullens dag innehålla Plant B+tter istället för smör, skulle klimatpåverkan för en av Sveriges största fika-dagar sänkas drastiskt.

I en ny Sifo-undersökning har Flora tagit reda på svenskarnas konsumtionsvanor kring mejeriprodukter, växtbaserade alternativ och svenskarnas heliga graal, fikat.

Undersökningen visar att över sex av tio fikar mer än en gång i veckan, men vid valet av fikabröd är det knappt två av tio som aktivt tar hänsyn till miljön.

Enligt Livsmedelsverket orsakar smör större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja, vilket främst beror på kor som släpper ut stora mängder metangas**. För att öka svenskarnas medvetenhet av växtbaserat fika lanserar Flora därför den nationella kampanjen “Skippa kossan, inte smaken” inför Kanelbullens dag, där huvudpersonen är Floras senaste innovation, Flora Plant B+tter, ett alternativ som har 68% lägre klimatpåverkan än smör*.

Inför Kanelbullens dag beräknas nio miljoner kanelbullar säljas runt om i Sverige, där bullarna oftast är bakade på smör. Om dessa däremot hade bakats på Flora Plant B+tter hade det sparat 31,2 ton CO2-ekv – vilket motsvarar tolv tur och retur-resor från Stockholm till New York eller att flyga runt jorden fem gånger***.

– Idag ser vi att allt fler väljer bort kött, och diskussionen kring mejeriprodukter har kommit en bra bit, men här vill vi på Flora fortsätta driva frågan och uppmärksamma växtbaserade alternativ i fler led. För oss går lägre klimatpåverkan och god smak hand i hand, där det ena inte utesluter det andra. Med Flora Plant B+tter vill vi därför sänka tröskeln till att fatta klimatsmarta val och uppmuntra konsumenter att våga tänka växtbaserat, inte minst till fikat, säger Sten Schwalbe, Nordic Head of Marketing Upfield AB.

Gemensam fika bidrar till en bättre arbetskultur, men en majoritet överväger aldrig växtbaserat fika 

Enligt undersökningen uppger över åtta av tio yrkesverksamma att fikastunderna bidrar till en positiv arbetskultur och tre av fyra svarande uppger att de brukar fika regelbundet på arbetsplatsen. Däremot visar resultatet att en majoritet aldrig övervägt växtbaserat fika.

…………….

Från undersökningen

….

Vad skulle få fler svenskar att välja växtbaserat alternativ till smör

 • Om det smakade bättre (43%)
 • Om det var billigare (26%)
 • Om det var bättre för min hälsa (26%)
 • Om det var bättre för miljön (19%)
 • Om det var bättre för djuren (13%)
 • Jag äter redan växtbaserat alternativ till smör (11%)
 • Inget skulle få mig att ersätta smör (17%)
 • Tveksam, vet ej (7%)
 • Annat (2%)

….

Mer resultat från undersökningen

 • När svenskarna får frågan om i vilken utsträckning de tar hänsyn till miljöpåverkan vid val av fikabröd svarar hela 84% låg utsträckning/inte alls.
 • Över en majoritet (57%) av de svarande uppger att de aldrig övervägt växtbaserat
 • Hela tre fjärdedelar (75%) fikar tillsammans på arbetsplatsen varav åtta av tio upplever att det har en positiv påverkan på arbetsklimatet
 • Nästan hälften (49%) uppger att de åt en kanelbulle på senaste kanelbullens dag och nästan lika många (48%) planerar att äta en kanelbulle även detta årets Kanelbullens dag
 • Fler än fem av tio (53%) föredrar hemmabakade kanelbullar över bageribakade kanelbullar
 • Den kändis flest svenskar skulle vilja baka bullar med är Tareq En fjärdedel (25%) av svenskarna uppger detta.
 • Hela tre fjärdedelar (75%) av arbetande svenskar uppger att de som kollegor, anställda eller arbetsgrupp brukar fika tillsammans på sin Framförallt är det åldersgruppen 50–64 år som drar upp siffran, där är det åtta av tio (80%) som fikar tillsammans på arbetsplatsen.
 • Av de arbetande svenskarna är det dessutom hela 85 procent som anser att gemensam fika påverkar arbetskulturen på ett positivt sätt.
 • Vilket är det vanligaste fikabrödet bland svenskarna då? Kanelbullen! Mer än en fjärdedel (27%) uppger detta.
 • Av de som uppgett att de kan överväga att äta växtbaserat fika svarar samtidigt närmare en av fyra (23%) att de inte hittar det enkelt när de handlar.
 • Närmare en av fem svenskar (19%) skulle vilja ha mer växtbaserade fikabröds-alternativ.
 • Köttproduktion (51%), flygtrafik (48%) och fast fashion (47%) är det flest tror har störst klimatpåverkan.
 • Mer än en tredjedel (35%) instämmer i påståendet att de gör sitt yttersta i vardagen för att reducera sitt koldioxidavtryck

Sverige
Örebronyheter

Källa: Flora
* Livscykelanalys Verktyg (utvecklat av Quantis) som jämför Flora Plant B+tter och smör i Sverige (2023) Se flora.com/sv-se
** Livsmedelsverket. Se https://www.livsmedelsverket.se/
***Jämförelse mellan recept med smör och recept med Plant B+tter. Baserad på Klimatos databas för beräkningar av klimatavtryck. För mer information, besök: www.klimato.co/about/the-climate-data
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Flora. Den bygger på 1001 intervjuer med allmänheten 18–79 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 6–11 september 2023.

You must be logged in to post a comment Login