Svenskt Ambulansflyg har en ny Förbundsordning

By on 6 juli, 2022
Foto: Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg uppfattar att ny Förbundsordning har vunnit laga kraft, den är beslutad av fullmäktige i samtliga Sveriges regioner.

Den nya Förbundsordningen som är antagen av samtliga regioner tydliggör att Svenskt Ambulansflyg kan anställa piloter och ska bedriva luftfartsverksamhet. Det är två frågor som lett till flera processer i Förvaltningsrätten och fått stor uppmärksamhet i media.

– Nu behöver inte någon utomstående fundera över just de här frågorna. Jag hoppas på ett ökat lugn, inte minst för våra medarbetare som behöver all uppmärksamhet för ett fantastiskt uppdrag de utför i samhällets tjänst, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

3 § Ändamål och uppgifter

Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering omhänderta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral. Förbundet skall även i övrigt verkar för utveckling av förbundets verksamhet.

Tidigarelagd nomineringsprocess till KSA fullmäktige

Ledamöter och ersättare i fullmäktige tillträder redan den 1 januari 2023 vilket är tidigare än i föregående Förbundsordning. 

Hantering av negativt resultat

En viktig del är att Kommunalförbundet får uppta kortsiktiga lån för att täcka ett tillfälligt behov. Ett negativt resultat ska också regleras genom åtgärder de närmast följande åren.

– Styrelse och fullmäktige har fått ett verktyg att hantera ett förväntat underskott. Det är en viktigt del höstens styrelsearbete, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande för Svenskt Ambulansflyg och politisk hemvist i Örebro län.

Ett förväntat underskott är ingående beskrivet i protokoll från exempelvis styrelsesammanträde 220616. Du hittar protokoll på hemsidan. I korthet hänger underskottet samman med regioner som inte växlat över alla beställningar från tidigare leverantörer.

Självkostnadsprincipen

Mycket är dock identiskt med tidigare Förbundsordning, eller redigering i mindre omfattning alternativt av redaktionell karaktär. Kvar är exempelvis att medlemmar ska debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Dvs verksamheten ska inte bedrivas i avsikt att uppnå vinst.

– Det här innebär att regionerna tillsammans kan fortsätta en utveckling av kommunalförbundet som bara är i början av, vad jag tror blir en lång och framgångsrik resa som en del av regionernas sjukvård, säger Peter Olofsson (S), vice styrelseordförande för Svenskt Ambulansflyg och regionråd i Region Västerbotten.

Arbetsprocess med ny Förbundsordning

Processen att ta fram en ny Förbundsordning genomfördes under hösten i en bred förankringsprocess, där samtliga regioner deltog i olika arbetsgrupper. Så här uttrycket styrelseordförande Ola Karlsson (M) när ny Förbundsordning var antagen av KSA fullmäktige den 10 februari.

– Jag är stolt över både resultat och en arbetsprocess där styrelse, fullmäktige och 21 regioner deltagit med stort engagemang och konstruktiv dialog, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

Sverige
Örebronyheter

Källa Svenskt Ambulansflyg
Ta del av ny Förbundsordning i sin helhet – svenskt-ambulansflyg.se/media/1330/fo-rbundsordning-ksa-beslutad-ver-2-2022-02-10.pdf

You must be logged in to post a comment Login