Swedfund investerar 15 miljoner Euro

By on 5 januari, 2023
Bild: Swedfund

För att stödja utvecklingen av småföretag (MSME) och privatpersoner i Afrika söder om Sahara investerar Swedfund ytterligare 15 miljoner Euro i mikrofinansinstitutet Platcorp, riktat till kunder i Kenya, Uganda och Tanzania.

Platcorp är ett mikrofinansinstitut som tillhandahåller kredit till både små och medelstora företag och privatpersoner. De flesta formella arbetstillfällen i utvecklingsländerna skapas av små och medelstora företag.

Bristen på tillgång till finansiering är en av de viktigaste faktorerna som begränsar möjligheterna för små och medelstora företag. Swedfunds investeringar bidrar till att öka tillgången till finansiering för små företag så att de kan växa och skapa fler jobb.

– Platcorp-koncernen har en bred och effektiv plattform för att ge tillgång till finansiering för små företag och individer i Östafrika, vilket gör det möjligt för oss att nå och stödja entreprenörer och små företag i regionen. I ett sammanhang där flera länder befinner sig i utmanande ekonomiska tider kommer vår satsning att bidra till att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och finansiell inkludering, säger Maria Håkansson, vd Swedfund.

Platcorp har gjort betydande framsteg inom ESG sedan den senaste investeringen från Swedfund 2018 utvecklat ESG-policyer och processer, byggt upp ett ESG-team i dotterbolagen och arbetat proaktivt med kundskydd och jämställdhetsfrågor.

Swedfund har kunnat stötta Platcorp med tekniskt stöd i att driva programmet Women4Growth för att stödja jämställdhetsinitiativ inom dotterbolagen och även för att pilottesta en klimattålig jordbrukslåneprodukt.

Om mikrofinansinstitut och finansiell inkludering

Ekonomisk inkludering handlar om att företag och privatpersoner ska ha tillgång till användbara och prisvärda finansiella produkter och tjänster som uppfyller deras behov. Det ger människor möjlighet att på ett säkert sätt bygga upp sitt sparande, få tillgång till säkra och billigare penningöverföringar och minskar behovet av att ta lån från informella långivare som ofta har extremt höga räntor.

Finansiell inkludering bidrar också till att stärka små företag och mikroföretag, främja ekonomisk tillväxt, skapa arbetstillfällen och ökad jämlikhet samt förbättra levnadsvillkoren för den fattiga andelen av ett lands befolkning.

Mikrofinansiering har länge setts som en möjlighet att öka den finansiella integrationen och främja den privata sektorns potential i utvecklingsländerna, som i sin tur kan ta itu med utmaningar som fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet. Mikrofinansinstitut (MFI) tillhandahåller mikrolån till entreprenörer, småföretag och låginkomsttagare, som kan använda lånen för inköp av intäktsgenererande tillgångar.

Mikrolånen är ett viktigt komplement till banklån eftersom bankerna ofta kräver en annan typ av säkerhet, kredithistorik eller bara erbjuder större lån. Globalt ligger 75 procent av MFI-marknaden för närvarande i Asien, medan Afrika söder om Sahara står för mindre än 10 procent.

Ekonomi | Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa Swedfund
Om Platcorp
Platcorp Holdings Limited (Platcorp) är ett holdingbolag för impact-investeringar som främst investerar i bolag som inte omfattas av traditionell bankutlåning. Det grundades 2003 i Kenya och expanderade till Uganda 2004 och Tanzania 2008. Platcorp har verksamma enheter i sex öst- och sydafrikanska länder och sysselsätter över 10 000 anställda. Med ett medvetet fokus på att driva hållbarhet tillhandahåller gruppen en mängd olika lösningar inom mikrofinansiering, fintech och relaterade produkter och tjänster, från affärs- och MSME-finansiering till skräddarsydda försäkringserbjudanden. I september 2022 hade Platcorp en portfölj om cirka 245 miljoner USD och över 800 000 aktiva kunder.

You must be logged in to post a comment Login